Pieni maailmanpelastusopas nyt saatavilla

Aloiteverstas

Tervetuloa aloiteverstaaseeni. Verstaan idea on tarjota mahdollisuus vaikuttaa aloitteisiin ennen, kuin jätän ne eduskunnassa. Verstaassa voit myös ehdottaa aiheita uusiksi aloitteiksi.

Nyt käsiteltävänä on kirjallinen kysymys vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmien käytön edistämisestä.

Aloiteverstas avattiin vuonna 2006. Lue alkuperäinen julkaisutiedote ja taustatietoa.. Jättämiini valtiopäivätoimiin voi tutustua täällä.

Lakialoitteella (LA) ehdotetaan uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.
Talousarvioaloitteella (TAA) ehdotetaan muutoksia valtion talousarvioon otettaviin määrärahoihin.
Toimenpidealoite (TPA) sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.
Kirjallisella kysymyksellä (KK) kysytään ministeriltä tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Kirjallinen kysymys on ainoa valtiopäivätoimi, jonka voi jättää myös istuntotaukojen aikana.

-> Lisää aloitteista ja niiden käsittelystä eduskunnan sivuilla.

Alla olevalla lomakkeella voit myös antaa palautetta ja esittää ideoita tuleviksi valtiopäivätoimiksi.


Sähköpostiosoitteesi:

Mitä valtiopäivätoimia haluaisit verstaaseen tulevaisuudessa?

Kannattaa lähettää minulle myös omia ideoita tuleviksi valtiopäivätoimiksi!