1) Eurooppa ilmastonsuojelun johtoon

Voimme houkutella koko maailman ilmastotalkoisiin näyttämällä tietä vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomella on puhtaan teknologian kärkimaana ensiluokkaiset mahdollisuudet luoda ympäristöä säästävistä ratkaisuista uusia työpaikkoja ja tuloja.

Tavoitteeni on, että

• päästöjä leikataan niin, että ilmastonmuutos saadaan rajoitettua enintään kahteen asteeseen

• energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiselle asetetaan vahvat tavoitteet

• päästökauppaa korjataan vaikuttavammaksi ja tehokkaammaksi

• liikenteessä edistetään sähköautoja ja kestäviä biopolttoaineita

• veronmaksajien tukiaiset fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle ajetaan alas

• satsataan lisää puhtaan teknologian tutkimukseen, kehitykseen ja kaupallistamiseen

• säädetään koko Euroopassa ilmastolait vahvistamaan ilmastonsuojelun pitkäjänteisyyttä

• edistetään tarmokkaasti kattavan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä