5) Kaikkien yhteinen Eurooppa

Eurooppa tarvitsee kaikkien ihmisten voimavaroja heidän taustoistaan riippumatta. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on puolustettava määrätietoisesti kaikessa toiminnassa.

Tavoitteeni on, että

• Eurooppaan voi tulla laillisesti yrittämään, opiskelemaan ja tekemään töitä

• kansalaisten urkinta verkossa torjutaan ja ihmiset saavat itse päättää tietojensa käsittelystä

• seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustetaan määrätietoisesti

• romanien syrjintää vastaan kamppaillaan ympäri Eurooppaa

• vainotuille ihmisoikeuspuolustajille myönnetään turvapaikat Euroopassa

• sukupuolten tasa-arvoa edistetään unionin kaikessa toiminnassa

• Eurooppa puuttuu ihmisoikeusloukkauksiin myös muualla maailmassa

• vammaisille ihmisille taataan mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan täysipainoisesti