Teman

1. Europa bör leda klimatarbetet

Europa bör leda arbetet mot klimatkrisen för att hela världen ska fås med i det s.k. klimattalkot. Finland har som ett ledande land inom ren teknologi alla möjligheter att skapa nya arbetsplatser och inkomster av lösningar med låga utsläpp.

2. Nytt arbete genom innovationer och företagsamhet

Europa kan komma ur den ekonomiska krisen genom att uppmuntra till företagsamhet, ingripa mot skatteflykt och sköta den offentliga ekonomin noga. Den inre marknaden bör ytterligare fördjupas och man bör satsa på innovationer.

3. Mot ett socialare Europa

Den ekonomiska krisen hotar att bli en social kris där hela åldersklasser fastnar i arbetslöshet. Vi behöver en europeisk ungdomsgaranti och bättre möjligheter att flytta för studier och arbete.

4. Ett starkare Europa, ett starkare Finland

För att vara framgångsrikt måste Europa förnyas. Det lönar sig att fatta beslut om den gemensamma ekonomin mer tillsammans, göra sig av med onödig reglering, öka transparensen och hålla dörrarna öppna för nya medlemsländer.

5. Allas Europa

Europa har inte råd med att låta kunnande gå förlorat på grund av diskriminering eller en fattig familjebakgrund. Mänskliga rättigheter bör främjas konsekvent både innanför och utanför unionens gränser och alla strävanden efter att inskränka integriteten bör stävjas.