4) Vahvempi Eurooppa, vahvempi Suomi

Suomen etu on menestyvä Eurooppa, ja Eurooppa voi menestyä vain uudistumalla. Kansanvaltaa tulee vahvistaa, turhaa sääntelyä karsia ja ovia pitää auki uusille jäsenmaille.

Tavoitteeni on, että

• vanhat direktiivit arvioidaan uudelleen ja karsitaan turhaa sääntelyä

• kansan valitseman Euroopan parlamentin asemaa päätöksenteossa vahvistetaan

• tiukat ehdot täyttävät eurooppalaiset maat hyväksytään jäseniksi

• päätöksiä pystytään tekemään enemmän yhdessä yksittäisten maiden jarrutuksesta huolimatta

• EU-vaalien äänestysikäraja lasketaan 16 vuoteen ja vaalirahoituksen sääntöjä tiukennetaan

• veronmaksajien varoja tuhlaavasta kokousrallista Brysselin ja Strasbourgin välillä luovutaan

• isoissa kysymyksissä mahdollistetaan unioninlaajuiset kansanäänestykset

• päätöksenteon avoimuutta lisätään ja epäasiallista vaikuttamista suitsitaan