Saarioisen lihanjalostuslaitos Jyväskylässä on yksi Suomen 18 teurastamosta. Laitos käsittelee kotimaista sian- ja naudanlihaa lähes 20 miljoonaa kiloa vuodessa. Työntekijöitä on 250. Laitos tuottaa mm. lihalajitelmia, kuluttajapakattua lihaa, palalihaa ja leikkeitä.

Teurastus ja lihanjalostus työllistivät vuonna 2001 Suomessa noin 10 500 henkilöä – yli neljänneksen koko elintarviketeollisuuden henkilöstöstä. Henkilöstömäärä on pysynyt melko vakaana neljä viisi viime vuotta. Myös tulevaisuus näyttää melko valoisalta, sillä suomalainen liha kannattaa todennäköisesti vastedeskin käsitellä kotimaassa. Tarkkuutta vaativaa lihankäsittelyä on myös liki mahdoton koneistaa.

Lihateollisuusopistossa voi suorittaa liha-alan ammattitutkinnon. Valtaosa työntekijöistä koulutetaan kuitenkin edelleen suoraan tehtaissa. Liha-ala on miesvaltainen: naisia on runsaat 40 % työntekijöistä. Keskimääräinen tuntipalkka on 11,6 €.

Vuonna 2002 Suomessa teurastettiin 55 miljoonaa lintua, 2,1 miljoonaa sikaa ja 340 000 nautaa. Suomalaiset syövät keskimäärin melkein painonsa verran lihaa vuodessa. Sianlihaa kuluu 32 kg, naudanlihaa 18 kg, broilerinlihaa 13 kg ja muuta lihaa vielä 8 kg. Erityisesti riistan ja siipikarjan kulutus kasvaa nopeasti.