3) Kohti reilumpaa Eurooppaa

Euroopan unioni syntyi talousliittona, nyt siitä on rakennettava myös vahva sosiaalinen liitto. Toimeentulon takaava perusturva ja työntekijöiden oikeudet on turvattava koko Euroopassa.

Tavoitteeni on, että

• nuorisotakuu toteutetaan koko Euroopassa

• työn perässä yli rajojen liikkumisen esteitä karsitaan edelleen

• perusturvalle asetetaan kunkin maan oloihin sopiva vähimmäistaso

• Euroopan keskuspankin tehtäväksi asetetaan edistää työllisyyttä

• työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi laaditaan työsuojeluohjelma

• Euroopassa kokeillaan perustuloa

• sosiaaliturva liikkuu paremmin ihmisten mukana rajojen yli

• Eurooppa kantaa kansainvälistä vastuuta vahvistamalla kehitysyhteistyötä