Doarjjo kampánjja

1. Liiko midjiide Facebookas

Go liikot kampánjja Facebook-siidduide, de doarjjut seammás kampánjja ja oa??ut iežat o?asrávdnjái die?u das mii kampánjii gullo. Áinnas galggat giktalit maid iežat skihpáriid liikot siidui!

2. Searvva doarjjajovkui

Buorre kampánja gáibida maid aktiivvalaš doarjjaolbmuid. Searvva doarjjajovkui ja bargga
iežat oasi vai Oras beassá Europarlamentii!

Searvva doarjjajovkui

3. Ske?ke

Sáhtát doarjut kampánjja maid ru?ala??at. Unna ruhtabinnášge doalvu kampánjja ovddosguovlluid! Juohke sente manná njuolga kampánjja ávkin. Loga lasi ruhtadeami eavttuin.

Ske?ke kampánjii

4. Di?go girjji

Kampánjja sáhttá maid doarjut girjedi?goma bokte. Sáhtát di?got Orasa girjji Pieni maailmanpelastusopas 25 €/stuhkka (sisttisdoallá boastagoluid).

5. Jienas

Válgabeaivi lea sotnabeaivve miessemánu 25. beaivve. Ovddalgihtii maid sáhttá jienastit 14.-20.5. Loga vuoigatvuo?aministeriija válgasiidduin dárkilabbot das, gos ja mo sáhtát jienastit.