Voltti: Tahdon sanoa tahdon

Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan mm. sukupuolen takia. Todellisuus on hieman toisenlainen. Meilläkin jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Parisuhteille on luotu kaksi karsinaa sen mukaan, kumpaan sukupuoleen kuuluvaa ihmistä sattuu rakastamaan. Eri sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin, kun taas samansukupuolisten parien on tyydyttävä rekisteröityyn parisuhteeseen – eräänlaiseen kevytavioliittoon. Ikään kuin rakkauden laatu jotenkin riippuisi siitä, millaiset vehkeet

Aiheet
Uusimmat artikkelit