VNK:n tiedote: Ilmastoviestintään tarvitaan ‘Me pystymme’ -asennetta

Tiedote 258/2008 Valtioneuvoston kanslia julkisti tiistaina 9. syyskuuta ilmastoasenteita ja niiden muutosta kartoittavan selvityksen. Demos Helsinki on laatinut sen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Selvitys pohtii, miten myönteinen suhtautuminen ilmastonsuojeluun saadaan muutettua teoiksi ja millainen ilmastoviestintä on vaikuttavaa. Yleinen tietoisuuden puute ei ole este ilmastonsuojelulle. Selvitys toteaa kyselytutkimuksiin nojaten, että ilmastohuoli on erittäin laajaa koko kansan keskuudessa ja erot väestöryhmien näkemyksissä eivät ole suuria. Vuosina 2002–2007 toteutettu Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma on

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit