VNK:n tiedote: Ilmastoviestintään tarvitaan ‘Me pystymme’ -asennetta

Tiedote 258/2008

Valtioneuvoston kanslia julkisti tiistaina 9. syyskuuta ilmastoasenteita ja niiden muutosta kartoittavan selvityksen. Demos Helsinki on laatinut sen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Selvitys pohtii, miten myönteinen suhtautuminen ilmastonsuojeluun saadaan muutettua teoiksi ja millainen ilmastoviestintä on vaikuttavaa.

Yleinen tietoisuuden puute ei ole este ilmastonsuojelulle. Selvitys toteaa kyselytutkimuksiin nojaten, että ilmastohuoli on erittäin laajaa koko kansan keskuudessa ja erot väestöryhmien näkemyksissä eivät ole suuria. Vuosina 2002–2007 toteutettu Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma on osaltaan lisännyt kansalaisten ilmastotietoa. Tieto ei ole kuitenkaan vielä johtanut tekoihin riittävässä määrin.

Moni päätyy ilmastoasioissa sivustakatsojaksi, koska mielessä kytee epäily siitä, että muut eivät ryhdy toimeen. Ihmisiä motivoi toimimaan tieto siitä, että muutkin kansalaiset ja osapuolet tekevät ilmastotekoja. Odotukset muiden toiminnasta ovat kuin itseään toteuttavia ennusteita. Ilmastoviestinnän tulisi vähentää yksilön epävarmuutta muiden teoista.

Selvitykseen on koottu kokemuksia yhteisöllisistä ja laaja-alaisista koti- ja ulkomaisista päästövähennys- ja muista elintapojen muutoksen tähdänneistä kampanjoista. Pohjois-Karjala-projekti on tärkeä esimerkki onnistuneesta kokonaisuudesta, johon osallistuivat julkishallinto, työnantajat, kansalaisyhteiskunta ja media.

Ilmastoviestinnässä tulee kertoa selkeästi, mitä ihmiset voivat tehdä vähentääkseen päästöjä. Yhteisöjä tulee rohkaista kehittämään omannäköisiään ilmastomyötäisiä toimintatapoja ja elämäntyylejä. Näin voidaan rakentaa ‘Me pystymme’ -asennetta. Tällainen asenne motivoi, ja oman käyttäytymisen muutoksesta tulee vähitellen osa rutiineja.

Demos Helsingin laatima toimenpidekartta esittelee ilmastoviestinnän askelia, joilla voidaan lähestyä vähäpäästöistä Suomea. Tehtävää riittää kaikille: poliitikoille, joukkoviestimille, koulutusorganisaatioille, elämäntyyliesikuville, portinvartijaorganisaatioille, mielipidejohtajille ja paikallisyhteisöille.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään soveltuvin osin valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmistelussa. Selonteko linjaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa vuosisadan puoliväliin asti ja yli, kattaa ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi sen vaikutuksiin sopeutumisen sekä tarkastelee Suomen lisäksi globaalia toimintaympäristöä.

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen, p. 050 534 4241 ja kehitysjohtaja Roope Mokka, p. 044 0400 413,
Demos Helsinki ja ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, valtioneuvoston kanslia

Tulevaisuusselonteon valmistelusta verkossa
Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten. Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Maria Riala ja Riku Siivonen; Demos Helsinki. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *