Lopullinen versio: 17.6.2011

MENOT Toteutunut
Vaalimainonta medioissa 8349,62 €
   Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 7754,88 €
   Radio 0,00 €
   Televisio 0,00 €
   Tietoverkot 544,74 €
   Muut viestintävälineet 50,00 €
Ulkomainonta 1 500,00 €
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 2 563,48 €
Mainonnan suunnittelu 2 122,06 €
Vaalitilaisuudet 186,50 €
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 81,10 €
Muut kulut, joista 4 402,74 €
   kampanjapäällikön palkka 2 015,61 €
   ehdokasmaksut 500,00 €
   valokuvaukset 1163,20 €
   vaalipäällikön matkakulut, tukiryhmän kokoustarjoilut ym. 723,93 €
MENOT YHTEENSÄ 19 205,50 €
TULOT Toteutunut
Saadut vaalituet 3 547,57 €
Tuet yksityishenkilöiltä 3 514,07 €
Tuet yrityksiltä 0,00 €
Tuet puolueelta ja puolueen yhdistyksiltä 33,50 €
Tuet muilta tahoilta 0,00 €
Omat rahat 15 657,93 €
Otetut lainat 0,00 €
TULOT YHTEENSÄ 19 205,50 €

 

Aiemmat budjettini: eduskuntavaalit 2003kunnallisvaalit 2004eduskuntavaalit 2007 ja kunnallisvaalit 2008.

Sain kampanjaa varten 1000 euron arvoisen kirjalahjoituksen Varpu Tavilta vaalikampanjassani myytäväksi, ja hän on antanut suostumuksensa nimensä julkistamiseen. Lahjoituksen lisäksi kirjojen myynnistä saatu tulo on esitetty vielä erikseen tukena yksityishenkilöiltä tai puolueyhdistyksiltä siltä osin, kun myyntihinta on ylittänyt nimellishinnan.