Vaaliteemat

1. Ympäristö: ilmastonmuutos kuriin

Voimme vähentää päästöt kestävälle tasolle ilman lisäydinvoimaa tehostamalla energiankäyttöä ja satsaamalla uusiutuvaan energiaan. Raideliikennettä tulee edistää ja vähäpäästöisiä autoja suosia. Vanhat metsät on suojeltava ja Itämeri pelastettava.

-> Lue lisää…

2. Toimeentulo: perustulo kaikille

Ihmisten toimeentulo pitää turvata ja työnteon pitää kannattaa. Perustulo selkeyttäisi tukiviidakkoa, kannustaisi työntekoon ja tukisi ihmisiä muuttuvissa elämäntilanteissa. Sitä ennen pienimpiä vanhempainrahoja, eläkkeitä ja opintorahaa pitää korottaa.

-> Lue lisää…

3. Työ: hyvinvointia kestävästä taloudesta

Suomi ei pärjää 2000-luvulla menneiden vuosikymmenien resepteillä. Työtä, yrittäjyyttä ja hyvinvointia voidaan luoda osaamisella, palveluilla ja kestävällä teknologialla. Turhat pätkätyöt on karsittava ja työtä pyrittävä jakamaan. Paras kilpailuvalttimme on korkeatasoinen koulutus.

-> Lue lisää…

4. Tasa-arvo: kaikki samanarvoisia

Kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet riippumatta sukupuolesta, ihonväristä ja siitä, ketä rakastaa. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava ja nais- ja miespareille taattava oikeus avioliittoon.

-> Lue lisää…

5. Demokratia: jokaisen ääni kuuluviin

Sanelupolitiikan ja harvainvallan aika on ohi. Tarvitsemme lisää avoimuutta, keskustelua ja yhteistyötä. Palveluiden käyttäjiä on kuunneltava ja tärkeistä asioista päätettävä kansanäänestyksissä.

-> Lue lisää…

  • Lisää vaaliteemoja