Miksi äänestäisin juuri sinua?
Jos olet samaa mieltä monista ajamistani asioista, sinun kannattanee harkita minun äänestämistä.

Minulla on runsaan kymmenen vuoden kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kansalaisjärjestöissä. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana yli kuusi vuotta. Olen väitellyt ministerien kanssa, puhunut presidentille, alustanut kymmenissä seminaareissa, luennoinut yliopiston kursseilla ja osallistunut kansainvälisiin konferensseihin. Luulen hallitsevani yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Tähän perustuu myös vaalilauseeni: musta vyö maailman muuttamisessa.

Haluan äänestää naista. Miksi tekisin kohdallasi poikkeuksen?
Olen itse äänestänyt naista periaatteellisista syistä kaikissa vaaleissa, joissa en ole ollut ehdolla. Feministinä ymmärrän hyvin, että moni haluaa tukea nimenomaan naista. Siksi olenkin suositellut vaaliesitteessäni myös Meriläisen Rosaa

Olen opiskellut yliopistossa naistutkimusta ja pitänyt tasa-arvoa esillä kaupunginvaltuustossa. Minua äänestämällä tukee siis takuuvarmasti tasa-arvotyötä. Uskon myös, ettei politiikassa ole mukana yhtään liikaa tasa-arvoon sitoutuneita miehiä.

Pitäisikö Suomen liittyä NATOon?
Ei todellakaan. Jos liittymistä aletaan harkita vakavissaan, täytyy siitä järjestää kansanäänestys.

Pitääkö opintotuen tasoa korottaa?

Opintoraha on korotettava peruspäivärahan tasolle ja sidottava indeksiin (taso nousee elinkustannusten nousun mukana). Asumislisä on ympärivuotistettava. Lisäksi asumislisän vuokrakattoa on nostettava, korkeakoulujen perusrahoitus turvattava ja opintotuen tulorajoja korotettava. Kaikkeen ei kuitenkaan ole varaa kerralla, joten kannattaa aloittaa opintorahan korotuksesta ja asumislisän ympärivuotistamisesta.

Miten maanpuolustus pitäisi järjestää?

Jatkossa pitää kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja aseetonta maanpuolustusta (mm. siviilivastarinta). Voin kuvitella Suomen ilman armeijaa, mutta se on vielä utopiaa. Asehankintoja pitää leikata, ja maamiinoista on luovuttava. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä pitää korvata naisille ja miehille yhtäläisellä kansalaispalveluksella, jonka voi suorittaa halutessaan myös maanpuolustustehtävissä.

Miten mielenterveyspalveluja pitäisi kehittää?
Mielenterveyshoidon taso vaihtelee alueellisesti paljon. Alalle tarvitaan enemmän valtakunnallista ohjausta ja miniminormeja.

Asioita:
-jonojen lyhentäminen
-avohoitoon panostettava (avohoito on eri asia kuin katuhoito)
-kaksoisdiagnostisen työn (mielenterveys- + huumeongelma) kehittäminen
-laitoshoidon resurssointi (ettei potilaita jouduta pitämään komerossa)
-omaishoidon tukea lisättävä
-kuntoutujille taattava myös asunnot
-päiväsairaala- ja klubitalotyyppistä toimintaa lisää
-tukityöllistäminen

Harkittavaa:
-pitäisikö mielenterveystyö viedä terveyskeskuksiin?
-lääkeomavastuun poistaminen kroonisesti sairailta
-mielisairausdiagnoosilla olevat ihmiset vammaislakien piiriin
-mielenterveysasiahenkilön virkojen perustaminen

Pitääkö seksipalvelujen osto kriminalisoida?
Jos kriminalisoinnilla voidaan todistettavasti vähentää prostituutioon liittyviä ihmisoikeus-, tasa-arvo-, sosiaali- ja terveysongelmia, olen valmis kannattamaan sitä. Ensin kannattaa kuitenkin odottaa Ruotsin kokemuksia kriminalisoinnista. Pahoin pelkään, että kriminalisointi vain ajaa prostituution tiukemmin maan alle ja järjestäytynee rikollisuuden käsiin ja näin heikentää entisestään prostituoitujen asemaa. Tätä en voi feministinä hyväksyä.

Mitä ajattelet eläinten oikeuksista?
Kannatan turkistarhauksen ja muun eläinten teollisen hyväksikäytön kieltämistä siirtymäajan ja yhteiskunnan tuen turvin.

Mitä mieltä olet kannabiksesta?
Olen absolutisti ja vastustan kaikkia huumeita – sekä laillisia että laittomia. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että kannabiksen käyttäjiä rankaisemalla vähennetään tehokkaimmin huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Lue lisää.