Lomakkeen tietosuojaseloste

Laadittu 28.3.2024

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Oras Tynkkynen
Yhteystiedot

Avustaja Johanna Roihuvuo (Tmi Ekstropia)
Annikinkuja 2 as. 17
33500 Tampere
johanna.roihuvuo@gmail.com
044-5070781

Rekisterin nimi

Tapahtuman osallistujarekisteri

Oikeusperuste ja tietojen käyttötarkoitus

Oikeusperuste tietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Keräämme tiedot tapahtumaan ilmoittautumista ja osallistumislinkin lähettämistä varten.

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää lomakkeelta kerättävät tiedot: osallistujan nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteriin tallentuu automaattisesti ajankohta, jolloin lomake on lähetetty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ilmoittautujilta sähköisen lomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Google käsittelee tietoja sen verran kuin mitä tietojen välittäminen lomakkeen kautta vaatii, ks. Googlea koskeva kohta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan asianmukaista huolellisuutta. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käsittelyyn osallistuvat vain ne henkilöt, joille tehtävä kuuluu.

Oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista rekisteristä. Tarkistus- ja oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja siihen asti kun tapahtuma on järjestetty ja poistamme tiedot viimeistään viikon sisällä tapahtuman päättymisestä.

Google-lomakkeet

Googlen lomakkeen kautta lähetettävät tiedot tallentuvat myös Google-palveluihin ja Googlella on pääsy näihin tietoihin  Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Näihin tietosuojakäytäntöihin voit tutustua Googlen sivuilla.