Globaalin kilpailun kiristyessä tuotantoa karkaa maasta halvempien kustannusten ja kasvavien markkinoiden perässä. Erityisesti tulilinjalla ovat perinteinen teollisuus ja kokoonpanotyö. Monilla paikkakunnilla työpaikkojen häviäminen on ollut shokki – esim. Ylöjärvellä Perloksen tehtaan sulkeminen.

Korkean osaamisen maana Suomella on kaikki edellytykset menestyä globalisaation myllerryksessä. Me voimme luoda ympäristöteknologiasta taloutemme uuden kivijalan. Palvelualat ja luova talous voivat luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Valtion on kannustettava yrittäjyyteen. Erityisesti on tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka muodostavat 98 % kaikista Suomen yrityksistä. Byrokratiaa on karsittava, työllistämistä helpotettava ja yrittäjyyskasvatukseen satsattava.

Perusteettomista pätkätöistä on päästävä eroon. Osaaminen perustuu tasokkaaseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen. Siksi koulutus peruskoulusta korkeakouluihin on pidettävä maksuttomana ja opetukseen satsattava lisää.

Kannatan

 • ekologista verouudistusta, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verottamiselta ympäristön tuhoamisen verottamiseen kokonaisveroastetta kiristämättä
 • tutkimus- ja kehitysrahoituksen moninkertaistamista kestävälle teknologialle
 • yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottamista työnantajakuluja keventämällä
 • kotitalousvähennyksen laajentamista yksityisten palveluiden edistämiseksi
 • perusteettomien pätkätöiden karsimista myöntämällä ammattiliitoille itsenäinen kanneoikeus
 • luokkakokojen pienentämistä ja koulutuksen rahoituksen lisäämistä
 • Lisää www-sivuillani:

 • kirja Vihreä on kasvun väri
 • Energia-lehden kolumni: “Unohdetaan ympäristö ja tehdään rahaa”
 • Vihreän Langan kolumni: “Seuraava maksaa”
 • Lisää materiaalia tulossa.