Vaalibudjetti

Tämä on alustava vaalibudjettini. Luvut voivat vielä muuttua kampanjan kuluessa.

Menot
Mainonta 32 600 €
Materiaali 2 300 €
Mainonnan suunnittelu 1 250 €
Muut kulut 2 050 €
Yhteensä 38 200 €

Tulot
Omat säästöt 28 200 €
Lahjoitukset 10 000 €
Yhteensä 38 200 €