Kymmenen vuoden aikana suomalaisten köyhyys on kaksinkertaistunut ja lapsiperheiden köyhyys kasvanut 2,5-kertaiseksi. Opintorahaa ei ole korotettu 15 vuoteen. Myös eläkeläisten tulotaso laahaa jäljessä. Pätkätyöläiset elävät jatkuvassa epävarmuudessa.

Köyhyyteen, syrjäytymiseen ja toimeentulon epävarmuuteen voidaan puuttua siirtymällä jokaiselle suomalaiselle maksettavaan perustuloon. Se tekisi työn vastaanottamisesta taloudellisesti kannattavaa, sillä jokaisesta työllä ansaitusta eurosta jäisi aina käteen jotain.

Perustulo selkeyttäisi sosiaaliturvaa ja vähentäisi byrokratiaa. Se helpottaisi erityisesti niiden elämää, joiden tulot ovat vaihtelevia tai satunnaisia. Perustulosta hyötyisivät mm. pätkätyöläiset, yrittäjät, taiteilijat ja apurahatutkijat.

Perustuloon ei siirrytä yhdessä yössä – eikä edes yhdessä vaalikaudessa. Siksi köyhimpien ja heikoimpien asemaa tulee pikaisesti parantaa korottamalla pienimpiä kansaneläkkeitä, opintorahaa ja vanhempainrahoja.

Kannatan

  • 440 euron verotonta perustuloa jokaiselle suomalaiselle
  • 600 euron vähimmäiseläkejärjestelmää
  • opintorahan korottamista 15 prosentilla ja asumislisän ympärivuotistamista
  • pienimpien vanhempainrahojen ja elatustuen korottamista
  • kansaneläkkeiden ja työmarkkinatuen korottamista
  • omaishoidon tuen myöntämistä kaikille kriteerit täyttäville ja sen siirtämistä Kelalle
  • Lisää www-sivuillani:

  • mielipidekirjoitus: Perustulo selkeyttäisi sosiaaliturvaa
  • tiedote opintotuen asumislisästä
  • Lisää materiaalia tulossa.