10 ratkaisua työttömyyteen ja talouden haasteisiin

Vahva talous on perusta työllisyydelle ja hyvinvointipalvelujen rahoittamiselle. Taloutta pitää uudistaa ja yrittäjyyttä vauhdittaa tavalla, joka samalla tukee köyhyyden vähentämistä ja ympäristöongelmien ratkaisemista.

1) Jatkoa työllisyysasteen nostolle
Työllisyysastetta pitää pyrkiä nostamaan edelleen lähivuosina 75:een ja pitkällä aikavälillä 80 prosenttiin. Tähän tarvitaan laajaa kirjoa toimia perhevapaauudistuksesta ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen ja alla koottuihin keinoihin.

2) Rahat haitallisista tuista uudistaviin
Valtaosa nykyisistä yritystuista on säilyttäviä, olemassa olevien yritysten vanhaa toimintaa pönkittäviä – ja moni niistä vielä kannustaa kuormittamaan ympäristöä. Tuet pitää remontoida auttamaan yrityksiä uudistumaan, parantamaan tuottavuutta ja luomaan uutta.

3) Parempi asema pk-yrittäjille
Lainsäädännössä pitää noudattaa pienet ensin -periaatetta, jolla velvoitteet porrastetaan yrityksen koon mukaan. Pk-yrittäjiä pitää tukea myös muin tavoin, esimerkiksi päivittämällä maksuaikoja koskevia lakeja ja nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 20 000 euroon.

4) Yrittäjille uusi mahdollisuus
Konkursseja pitää ehkäistä varoittamalla talousvaikeuksista ja tarjoamalla keinoja tervehdyttää liiketoimintaa mahdollisimman varhain. Yrittäjällä pitää myös olla kunnollinen mahdollisuus uuteen alkuun konkurssin jälkeen.

5) Kannustava sosiaaliturva
Sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Parhaiten tätä toteuttaa perustulo, joka parantaisi myös yrittäjien sosiaaliturvaa.

6) Lisää kilpailua
Kilpailun lisääminen voi tehostaa toimintaa ja leikata kustannuksia. Siksi esimerkiksi apteekkien määrärajoituksista on syytä luopua.

7) Avoin ja reilu kauppa
Avointa kauppaa maiden välillä ja toimivia sisämarkkinoita EU:ssa pitää puolustaa ja syventää. Samalla kauppasopimuksissa pitää vahvistaa mm. ympäristö- ja sosiaaliehtoja olennaisesti.

8) Veronkierto kuriin ja kilpailukykyinen verotus
Veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu heikentävät julkisen talouden rahoituspohjaa ja vääristävät kilpailua. Niitä pitää suitsia ahkerasti – ja samalla huolehtia siitä, että yritysten verotus on kilpailukykyistä ja kannustavaa.

9) Osaajia helpommin maahan
Poistamalla ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta helpotetaan yritysten mahdollisuuksia värvätä osaajia. Suomeen saapuville yrittäjille pitää taata oleskelulupa nopeammin ja täällä opiskelleille työlupa automaattisesti valmistumisen jälkeen.

10) Innovaatioihin vauhtia
Tutkimus- ja kehitysrahoitus pitää nostaa vaiheittain neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Samalla pitää turvata Business Finlandin (ent. Tekes) rahoitus ja antaa vauhtia kiertotalouteen ja digitalisaatioon kokeiluilla.