Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Hirmumyrskyt voimistuvat, taudit leviävät ja ympäristöpakolaisuus yleistyy. Nykymenolla ilmastonmuutos saattaa tappaa yli miljoona eliölajia sukupuuttoon, hävittää puolet Amazonasin sademetsistä ja nostaa merenpintaa toista metriä.

Levälauttojen riivaamaa Itämerta pidetään maailman saastuneimpana merenä. Ilmansaasteiden pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain arviolta tuhat ennenaikaista kuolemaa. Kemikaalien aiheuttamat työperäiset sairaudet maksavat ehkä jopa miljardi euroa vuodessa – inhimillisestä hinnasta puhumattakaan.

Onneksi ympäristöä on mahdollista suojella talouden siitä kärsimättä. Ilmastopäästöt voidaan vähentää kestävälle tasolle tehostamalla energiankäyttöä ja lisäämällä kotimaisen, uusiutuvan energian tuotantoa. Markkinapohjaisilla ohjauskeinoilla kuten päästökaupalla ja syöttötariffeilla saadaan paljon ympäristöhyötyä vähin kustannuksin.

Uusien rakennusten energiankulutus voidaan puolittaa matalaenergiatekniikoilla. Bioenergian käyttöä voidaan kasvattaa puolella nykyisestä alle kymmenessä vuodessa, ja tuulivoiman potentiaali on vielä lähes täysin hyödyntämättä.

Kannatan

 • pitkän aikavälin ilmastostrategiaa, jossa tavoitteeksi asetetaan päästöjen vähentäminen 30 % vuoteen 2020 ja 80 % vuoteen 2050 mennessä
 • uusiutuvan energian osuuden tuplaamista, energian kulutuksen kasvun taittamista ja öljyriippuvuudesta irtaantumista
 • uusiutuville energianlähteille muissa EU-maissa hyväksi todettua lisähintajärjestelmää
 • tuen lisäämistä omakotitalojen asukkaille siirtymisessä kotimaisiin, uusiutuviin energianlähteisiin
 • energiatehokkuutta ohjaavien rakentamismääräysten tarkistamista matalaenergiatekniikoiden edistämiseksi
 • maatalouden ympäristötuen ehtojen tarkistamista ja luomuviljelyn edistämistä
 • Lisää www-sivuillani:

 • pamfletti Vihreä on kasvun väri
 • ryhmäpuheenvuoro energia- ja ilmastostrategian lähetekeskustelussa
 • ryhmäpuheenvuoro kokoomuksen ilmastovälikysymyskeskustelussa
 • tiedote öljyriippuvuusohjelmasta
 • tiedote eduskuntaryhmän ilmasto- ja energiaohjelmasta
 • Kuluttajaliiton juhlakirjan ilmastoartikkeli