Olen politiikassa pyrkinyt aina mahdollisimman suureen avoimuuteen. Kansalaisilla ja esimerkiksi toimittajilla on oikeus saada tietoa, joka on tarpeellista yhteiskunnallisen toimintani arviointia varten. Siksi olen koonnut tähän julkaisuun tietoja työstä yrityksessäni Tyrskyssä.

Tyrsky-Konsultointi Oy on kotimainen pienyritys, joka tarjoaa kestävyysalan asiantuntijapalveluja. Työn painopiste on ollut ilmastokriisiä ja kiertotaloutta koskevissa hankkeissa, mutta olemme käsitelleet myös muita kestävään kehitykseen liittyviä aiheita. Eniten asiakkaita on ollut julkiselta sektorilta Suomesta ja Pohjoismaista, mutta joukossa on myös asiakkaita yksityiseltä sektorilta ja muualta Euroopasta.

Olin perustamassa Tyrskyä kuuden muun kanssa vuonna 2014. Tällä ennakoin sitä, että olin jäämässä eduskunnasta pois vuotta myöhemmin. Olen toiminut yrityksen hallituksen jäsenenä perustamisesta ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

Työskentelin Tyrskyssä sivutoimisesti alusta asti. Alkuvuosina sain tuloni yrityksestä kokonaan palkkana. Viime vuosina yrityksen tulos on mahdollistanut myös osinkojen maksamisen. Kaikkina vuosina palkka- ja pääomatulot Tyrskystä ovat muodostaneet vähemmistön saamistani tuloista.

Noustuani eduskuntaan en ole enää mukana uusissa Tyrskyn hankkeissa. Teen kuitenkin loppuun ennen vaaleja sovitun hankkeen, jossa selvitämme Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaiden hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen tilaa ja haasteita.

Jatkan myös toistaiseksi hallituksen puheenjohtajana. En kuitenkaan osallistu yrityksen operatiiviseen toimintaan, enkä keskustele yrityksen puolesta yksittäisten asiakkaiden kanssa.

Alla olen pyrkinyt luettelemaan kaikki hankkeet, joissa olen ollut Tyrskyssä mukana, ja asiakkaat, joille ne on tehty. Listassa ei ole hyvin pieniä keikkoja, kuten työpajoja tai puheenvuoroja seminaareissa.