Vaaliteemat 2

6. Liikenne: liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen

Autoiluun pakottava liikennepolitiikka tärvelee ympäristöä, heikentää terveyttä ja eriarvoistaa ihmisiä. Joukko- ja kevyestä liikenteestä on tehtävä houkuttelevampia satsaamalla ratoihin ja pyörteihin. Autoja käytetään vihreässäkin Suomessa, mutta vähemmän ja energiatehokkaampia.

7. Peruspalvelut: huolenpito kannattaa aina

Hyvinvointiyhteiskunta ja julkiset palvelut maksavat, mutta ne ovat hintansa arvoisia. Hoitotakuun toteutuminen on turvattava ja vanhustenhuoltoon saatava lisää työntekijöitä. Mielenterveysongelmiin on saatava apua siinä missä lonkkavikaan tai kaihiin.

8. Luonto ja eläimet: ihminen ei asu täällä yksin

Suomessa on 1 400 uhanalaista eliölajia, ja Etelä-Suomen metsistä on suojeltu alle 2 %. Luonnonsuojelua on laajennettava ja metsätaloutta viherrettävä. Eläimille on taattava oikeus mahdollisimman lajityypilliseen käyttäytymiseen ja turkistarhaus on vaiheittain lakkautettava.

9. Tietoyhteiskunta: avoimuus hyödyttää kaikkia

Tiedon on oltava vapaassa yhteiskunnassa mahdollisimman vapaata. Julkisella sektorilla pitää suosia vapaita ohjelmia ja käyttää avoimia standardeja. Ihmisten yksityisyydensuojasta on pidettävä huolta. Tekijänoikeuslakia on korjattava eikä ohjelmistopatentteja tarvita.

10. Globaali vastuu: olemme samassa veneessä

Suomi on entistä riippuvaisempi muusta maailmasta. Maailmankauppaa on muutettava reilummaksi ja YK:ta kehitettävä. Kehitysyhteistyön määrärahat on nostettava 0,7 %:iin bruttokansantuotteesta. Meille riittää 99,3 %. Maahanmuuttoa Suomeen työn ja opiskelun perässä on helpotettava.