2019 svenska

Jag är en 41-årig klimatpolitikexpert och entreprenör med masterexamen inom samhällsvetenskap. 2004-2015 tjänstgjorde jag som riksdagsledamot. Jag är också ledamot av Europeiska gröna partiets styrelse.

Jag söker lösningar på klimatkrisen, ojämlikhet och utmaningar inom utbildning. Jag vill bygga broar över gränser.

Jag har rest i ungefär 60 länder och har bott i Bryssel och New Delhi, utöver i Finland. Jag talar engelska flytande och hyfsad svenska och har också studerat en del tyska, japanska och franska.

Alla finska medborgare – inklusive de med dubbelt medborgarskap – kan rösta i riksdagsvalet. Förtidsröstningen i Finland äger rum 3-9 april och valdagen är den 14 april. Utanför Finland kan du rösta på finska konsulat eller via post.

Du kan stödja min kampanj på många sätt. Om du vill vara med, skicka ett meddelande!

 

Kampanjfrågor

 

 1. Lösningar på klimatkrisen
 • bygg ett koldioxidneutralt Finland till 2030 genom att fasa ut fossila bränslen
 • investera i snabbtåg till Helsingfors och lokala tåg i Birkaland
 • inför skattebefrielse på utsläppsfria bilar
 • sänk skatten på arbete, höj skatten på miljöförstöring

 

 1. Lösningar på ojämlikhet och fattigdom
 • reformera socialförsäkringarna med sikte på basinkomst
 • inför en tredelad föräldraförsäkring om 6+6+6 månader
 • erbjud sociala lån för att hjälpa skuldsatta
 • garantera rätten till terapi inom mentalvården

 

 1. Lösningar på utanförskap och utmaningar på utbildningsområdet
 • garantera gratis gymnasium och yrkesskola
 • garantera rätten till en hobby för alla barn och unga
 • öka investeringarna i högre utbildning, vetenskap och forskning
 • inför rättvisa regler för nya arbetsformer

 

 1. Lösningar på arbetslöshet och ekonomiska utmaningar
 • prioritera småföretag i lagstiftning och socialförsäkring
 • flytta finansiering från skadliga bidrag till att reformera ekonomin
 • få fart på den cirkulära ekonomin och digitaliseringen genom pilotprojekt
 • bekämpa skatteflykt och säkerställ konkurrenskraftig beskattning