Päivitetty 27.10.2012.

 

Vaalimainonta medioissa 2 451,00 €
Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 2 251,00 €
Radio 0,00 €
Televisio 0,00 €
Tietoverkot 100,00 €
Muut viestintävälineet 100,00 €
Ulkomainonta 274,00 €
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta 550,00 €
Mainonnan suunnittelu 500,00 €
Vaalitilaisuudet 0,00 €
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 0,00 €
Muut kulut, joista 1 715,00 €
kampanjapäällikön palkka 1 290,00 €
ehdokasmaksut 75,00 €
valokuvaus 450,00 €
vaalipäällikön matkakulut, tukiryhmän kokoustarjoilut ym. 0,00 €
MENOT YHTEENSÄ 5 590,00 €
TULOT Budjetoitu
Saadut vaalituet 270,00 €
Tuet yksityishenkilöiltä 270,00 €
Tuet yrityksiltä 0,00 €
Tuet puolueelta ja puolueen yhdistyksiltä 0,00 €
Tuet muilta tahoilta 0,00 €
Omat rahat 5 320,00 €
Otetut lainat 0,00 €
TULOT YHTEENSÄ 5 590,00 €

 

Aiemmat budjettini:  eduskuntavaalit 2003, kunnallisvaalit 2004, eduskuntavaalit 2007kunnallisvaalit 2008 ja eduskuntavaalit 2011.