Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä ovat vahvuutesi ministerin työsaran kannalta?

Minulla on pitkä kokemus niin ympäristö- ja ilmastopolitiikasta, vihreästä politiikasta kuin hallitustyöskentelystä. Toimiessani 11 vuotta kansanedustajana tein 12-tuntisia työpäiviä.

Uusi ympäristö- ja ilmastoministeri saa heti työlistalleen joukon asioita, joista minulla on kokemusta:

  • epävirallinen ministerineuvosto: olen vetänyt ministerikeskusteluja sekä Suomessa että kansainvälisesti
  • YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokous: osallistuin edelliseen ilmastohuippukokoukseen tasavallan presidentin valtuuskunnassa
  • YK:n ilmastokokous: olen osallistunut useampaan YK:n ilmastokokoukseen kuin kukaan toinen suomalainen
  • ilmastolain uudistaminen: valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana teetin ensimmäisen selvityksen aiheesta ja sain ilmastolain kirjattua hallituksen selontekoon
  • ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen: istuin ilmasto- ja energiastrategiaa käsittelevässä ministerityöryhmässä 2007–11

 

Voiko ministeriksi valita muun kuin kansanedustajan?

Voi ja on valittukin. Tarja Cronberg toimi työministerinä, vaikka ei ollut tuolloin kansanedustaja. Heidi Hautala siirtyi kehitysministeriksi europarlamentista; vastaehdokkaana hänellä oli eduskunnan varasijalle jäänyt Johanna Sumuvuori. Pekka Haavisto toimi ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerinä jäätyään eduskuntavaaleissa varasijalle.

Minulla on 11 vuoden kokemus kansanedustajana ja kuuden eri valiokunnan jäsenenä, näistä kahdessa varapuheenjohtajana. Olen myös toiminut vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

 

Eikö olisi epädemokraattista nostaa ministeriksi joku muu kuin kansanedustaja?

Sain kevään vaaleissa enemmän ääniä kuin viimeisenä Pirkanmaalta eduskuntaan valittu edustaja, perussuomalaisten Veijo Niemi. Uuden eduskunnan 200 kansanedustajasta 39 sai vähemmän ääniä kuin minä.

Aiemmin olen mm. saanut Pirkanmaan kaikkien puolueiden miesehdokkaista eniten ääniä. Eurovaaleissa 2014 sain vihreiden toiseksi eniten ääniä.

 

Mitä vahvuuksia ja heikkouksia olisi ministerillä, joka ei ole kansanedustaja?

Eduskunnan ulkopuolisella ministerillä vapautuu aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Hänen ei esimerkiksi odoteta kirjaavan läsnäoloa täysistunnoissa päivittäin.

Kun ministeri ei ole kansanedustaja, yhteys eduskuntaryhmään uhkaa kuitenkin jäädä ohuemmaksi. Hänen pitää tällöin tehdä enemmän töitä, jotta tieto kulkee varmasti molempiin suuntiin.

 

Eikö tasa-arvon kannalta olisi hassua valita ministeriksi kaksi miestä ja yksi nainen?

Sukupuolella on väliä, mutta niin on omistautumisellakin. Olen naistutkimusta opiskellut feministi. Vedin Vihreiden yhdenvertaisuusohjelman valmistelua ja hain aikoinaan eduskunnan naisverkoston jäseneksi, koska silloin eduskunnassa ei ollut kaikille sukupuolille avointa tasa-arvoryhmää.

Vihreiden tähänastisista ministerivuosista 15 on ollut naisilla ja 18 miehillä. Vanhasen hallituksessa ministereinä toimi kaksi naista.

 

Tarjolla on monta hyvää ehdokasta – eikö löytyisi jotain sopuratkaisua?

Yksi vaihtoehto olisi jakaa nelivuotiskausi kahden ehdokkaan kesken. Uusi ministeri joutuu ensitöikseen luotsaamaan Suomeen puheenjohtajakaudella Euroopan unionin 28:aa jäsenmaata. Tässä tehtävässä auttaisi, jos pohjilla olisi pitkä kokemus eduskunnasta ja hallituksesta. Jako antaisi toiselle ehdokkaalle kaksi vuotta lisää aikaa valmistautua tehtävään. Tällöin ministerivuodet tällä hallituskaudella jakautuisivat myös tasan puoliksi miesten ja naisten kesken.