Poimintoja kokemuksestani

Yhteenveto kokemuksesta

Neljännesvuosisadan kokemus ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Runsaan 20 vuoden kokemus vihreästä politiikasta ja neljän vuoden kokemus Vihreiden varapuheenjohtajana. Yhdentoista vuoden kokemus kansanedustajan ja neljän vuoden kokemus valtioneuvoston kanslian työstä.

2014–            Sitran hiilineutraali kiertotalous -teeman vanhempi neuvonantaja

2014–            Tyrsky-Konsultointi Oy:n perustaja ja osakas, hallituksen puheenjohtaja 2015–

2013–14        vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

2009–13        Vihreiden varapuheenjohtaja

2007–2011    ilmastopoliittinen asiantuntija valtioneuvoston kansliassa

2004–2015    kansanedustaja

2003–2004    toimittaja ja toimitusharjoittelija YLEn radiouutisten toimituksessa

2001–2002    töissä Maan ystävien ja Luonto-Liiton hankkeissa

2001              tutkimusapulainen Tampereen yliopiston aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksella

2000              aktivistivaihto intialaisessa Lokayan-järjestössä

1997–98        siviilipalvelus Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa julkaisutoimittajana

1996–            vihreiden kunnallispolitiikassa mukana Tampereella

1994–2004    aktivisti ympäristöjärjestöissä (mm. Maan ystävien perustaja ja varapuheenjohtaja)

 

Kokemus ympäristöpolitiikasta

Juureni ovat ympäristöjärjestöissä, joissa toimin mm. liikenteen ympäristövaikutusten, kauppapolitiikan, jätteiden, yhdyskuntarakenteen ja ympäristökasvatuksen parissa. Yliopistossa laaja sivuaineeni oli ympäristöpolitiikka.

Eduskunnassa vaikutin ympäristövaliokunnassa vuosina 2004–13, tästä vuosina 2006–07 varapuheenjohtajana. Tarkastelin ympäristökysymyksiä myös mm. tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä.

Sitran hiilineutraali kiertotalous -teeman vanhempana neuvonantajana olen paneutunut kiertotalouteen ja lajikatoon. Yrityksessäni Tyrskyssä olen ollut mukana hankkeissa, joissa on käsitelty mm. ravinteiden kierrätystä, kestävää vesitaloutta ja tulevaisuuden jätehuoltoa.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat myös maankäytön suunnittelu ja jätehuolto. Olen mm. istunut kahdessa kaupan suuryksiköiden sijoittumista käsittelevässä ympäristöministeriön työryhmässä ja toiminut kahdeksan vuotta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

 

Kokemus ilmastopolitiikasta

Kansanedustajana toimin kansainvälisestä ilmastopolitiikasta vastaavan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana. Kansallista ilmastopolitiikkaa käsittelin siitä vastaavan talousvaliokunnan jäsenenä.

Valtioneuvoston kanslian ilmastopoliittisena asiantuntijana vastasin ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon laadinnasta. Selonteossa mm. asetettiin Suomelle ensimmäinen pitkän aikavälin päästötavoite, esitettiin ilmastolakia ja linjattiin ilmastopaneelin perustamisesta.

Olen seurannut kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja Kioton kokouksesta vuodesta 1997. Sittemmin olen osallistunut 19:ään YK:n ilmastokokoukseen – useampaan kuin kukaan toinen suomalainen.

Sitran vanhempana neuvonantajana olen vastannut useista hankkeista, joissa on käsitelty ilmastoratkaisuja, päästövähennyspolkuja ja ilmastopolitiikan keinoja. Yrityksessäni Tyrskyssä olen mm. laatinut ympäristöministeriölle kaksi selvitystä kansainvälisestä ilmastopolitiikasta ja vetänyt viisi pyöreän pöydän keskustelua ilmastosta.

 

Kokemus hallitustyöskentelystä

Olen vaikuttanut hallituspuolueen kansanedustajana seitsemän vuotta. Hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajana osallistuin myös hallituksen iltakouluihin.

Vuodet 2007–11 toimin pääministerin alaisuudessa valtioneuvoston kansliassa ilmastopoliittisena asiantuntijana – tehtävässä, jota julkisuudessa luonnehdittiin puolikkaaksi ministeriksi. Vastasin oman ministerityöryhmän asioiden valmistelusta ja hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon laadinnasta. Osallistuin myös ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän kokouksiin.

Olen osallistunut Vihreiden edustajana hallitusneuvotteluihin neljä kertaa ja vastannut ympäristö- ja ilmastoministerin alaan kuuluvista asioista. Tälläkin kertaa neuvottelin hallitusohjelmatekstin, jota uusi ministeri lähtee toteuttamaan.

 

Kokemus vihreästä politiikasta

Olen ollut mukana Vihreissä yli 20 vuotta. Asetuin ehdolle kuntavaaleissa 18-vuotiaana, ja nyt menossa on kuudes kausi Tampereen kaupunginvaltuustossa.

Vuosien varrella olen toiminut monenlaisissa vihreissä luottamustehtävissä paikalliselta maakunnalliselle, valtakunnalliselle ja eurooppalaiselle tasolle. Olen vaikuttanut mm. paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä, pormestariehdokkaana, ylioppilaskunnan edustajiston jäsenenä, maakuntavaltuuston jäsenenä ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Puolueen varapuheenjohtajana toimin neljä vuotta. Olen vetänyt puolueen periaateohjelman, liikennepoliittisen ohjelman ja yhdenvertaisuusohjelman sekä eduskuntaryhmän energiapoliittisen ohjelman valmistelua.

Minulle on ollut aina tärkeää kiertää tukemassa paikallisia vihreitä. Eduskuntavuosinani toimin Satakunnan ja Vaasan vaalipiirin kummikansanedustajana. Eurovaaleissa kiersin 79 kunnassa Lapista Uudellemaalle.

 

Kokemus Euroopan unionista

Olen toiminut neljä viime vuotta Euroopan vihreiden hallituksen jäsenenä. Olen vastannut Euroopan vihreiden puolesta mm. yhteisen eurovaaliohjelman laatimisesta.

Viisi vuotta sitten olin ehdolla europarlamenttiin. Sain vihreistä ehdokkaista toiseksi eniten ääniä ja ylsin siten varasijalle.

Puolisoni töiden takia olen asunut neljä viime vuotta puoliksi Brysselissä. Sitran töihin on kuulunut myös EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan seuraamista sekä siihen vaikuttamista.