Sadan suurimman yrityksen hallitusten jäsenistä vain joka viides on nainen ja naiset tekevät pätkätöitä tuplasti niin usein kuin miehet. Naiset tekevät selvästi enemmän kotitöitä, mutta saavat vähemmän palkkaa kuin miehet. Toisaalta asunnottomista ja alkoholiin kuolevista 4/5 on miehiä.

Ihmiset eivät ole eriarvoisessa asemassa vain sukupuolen perusteella. Nais- tai miesparit eivät voi mennä naimisiin tai adoptoida lapsia. Uussuomalaisia syrjitään työhönotossa, ja turvapaikanhakijoita estetään opiskelemasta suomea ja tekemästä töitä. Esteellinen ympäristö vaikeuttaa vammaisten ihmisten arkea.

Yhteiskunnan syrjivät ja eriarvoistavat rakenteet pitää purkaa. Jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Jokaisella pitää olla oikeus kasvaa yksilönä taustaan katsomatta. Erilaisuutta kannattaa juhlia rikkautena.

Tasa-arvonäkökulma pitää ulottaa kaikkeen päätöksentekoon. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on ulotettava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin enemmistölle. Maahanmuuttoa pitää helpottaa ja turvapaikanhakijoiden asemaa parantaa.
Sadan suurimman yrityksen hallitusten jäsenistä vain joka viides on nainen ja naiset tekevät pätkätöitä tuplasti niin usein kuin miehet. Naiset tekevät selvästi enemmän kotitöitä, mutta saavat vähemmän palkkaa kuin miehet. Toisaalta asunnottomista ja alkoholiin kuolevista 4/5 on miehiä.

Ihmiset eivät ole eriarvoisessa asemassa vain sukupuolen perusteella. Nais- tai miesparit eivät voi mennä naimisiin tai adoptoida lapsia. Uussuomalaisia syrjitään työhönotossa, ja turvapaikanhakijoita estetään opiskelemasta suomea ja tekemästä töitä. Esteellinen ympäristö vaikeuttaa vammaisten ihmisten arkea.

Yhteiskunnan syrjivät ja eriarvoistavat rakenteet pitää purkaa. Jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön. Jokaisella pitää olla oikeus kasvaa yksilönä taustaan katsomatta. Erilaisuutta kannattaa juhlia rikkautena.

Tasa-arvonäkökulma pitää ulottaa kaikkeen päätöksentekoon. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on ulotettava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin enemmistölle. Maahanmuuttoa pitää helpottaa ja turvapaikanhakijoiden asemaa parantaa.

Kannatan

 • vanhemmuuden kustannusten tasaamista työnantajien kesken
 • sukupuolikiintiöitä yhtiöiden hallituksiin, jos naisten osuus ei muuten kasva riittävän nopeasti
 • oikeutta avioliittoon ja adoptioon myös samaa sukupuolta oleville pareille
 • työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton helpottamista
 • turvapaikanhakijoiden epäinhimillisistä ns. B-luvista luopumista ja pakolaiskiintiön kasvattamista
 • vaikeavammaisille ihmisille oikeutta henkilökohtaisiin avustajiin
 • Lisää www-sivuillani:

 • Tamperelaisen kolumni: “Tasa-arvon pitkä marssi”
 • Aamulehden mielipidekirjoitus maahanmuuttopolitiikasta
 • tiedote: Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille
 • talousarvioaloite tasa-arvojärjestöjen tukemisesta
 • lakialoite avioliittolain muuttamisesta