Tavoitteet ja teemat
Vaalikampanjassani oli neljä teemaa, jotka jakaantuivat neljään konkreettiseen tavoitteeseen.

Kunnon toimeentulo kaikille.
> työtä jaettava mm. vuorotteluvapailla ja osa-aikaeläkkeellä
> opintoraha nostettava perustoimeentulon turvaavalle tasolle
> 35 tunnin työviikkoon siirryttävä asteittain
> perustulo ja kansalaispalkka selkiyttämään tukiviidakkoa

Jokainen ihminen on arvokas.
> vanhempainvapaiden kustannukset jaettava työnantajien kesken
> mies- ja naispareille oikeus avioliittoon ja adoptioon
> isille oma kahden kuukauden hoitovapaa
> tukea liikuntarajoitteiset huomioon ottavaan kaupunkisuunnitteluun

Kohti kestävää Suomea.
> ilmastopäästöt kestävälle tasolle 50 vuodessa ilman ydinvoimaa
> luomu- ja lähiruokaan siirtymistä vauhditettava
> 5 % Etelä-Suomen metsistä suojeltava vuosikymmenen kuluessa
> lentoliikenteen polttoaineen verovapaus poistettava

Talous on ihmistä varten.
> ympäristön kuormittamista pitää verottaa enemmän, työntekoa vähemmän
> pienyritystoimintaa edistettävä mm. työnantajamaksuja porrastamalla
> ylikansallisille yhtiöille laadittava sitovat kansainväliset säännöt
> kehitysyhteistyömäärärahat nostettava YK:n tavoitteeseen 0,7 % bkt:stä

Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä mieltä olen maanpuolustuksesta? Miten mielenterveyspalveluja pitäisi kehittää? Tulisiko opintotukea korottaa? Entä sitten tämä iänikuinen kannabis? Vastaukset näihin ja moniin muihin äänestäjien esittämiin kysymyksiin löydät täältä.

Kampanja
Vaalikampanjani muodostui www-sivuista, esitteistä, sarjakuvavihkosta, osallistumisesta paneelikeskusteluihin, muutamasta lehti-ilmoituksesta ja haastatteluista. Koska vaalibudjetti ei ollut järin suuri, panostin jalkatyöhön.

Tukiryhmä
Tukiryhmässäni oli mukana 39 jäsentä: 22 naista ja 17 miestä. Tukiryhmän tehtävänä oli mm. osoittaa tukea, ideoida vaalikampanjaa ja jakaa esitteitä.

Vaaliesite
Julkaisin asiapainotteisesta vaaliesitteestäni neljä eri kieliversiota. Suomen lisäksi esite oli saatavilla englanniksi, venäjäksi ja somaliksi. Hankkeella oli yksinkertainen viesti: kaikki ihmiset ovat tärkeitä. Eduskunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat meihin kaikkiin – myös maahanmuuttajiin.