Tampereen vihreiden vaalilehti: Ilmastonmuutos ratkaistaan kunnissa

Helposti ajatellaan, että ilmastonmuutos ratkaistaan kansainvälisissä neuvotteluissa, EU:ssa tai hallitusten kabineteissa. Kaikkia näitä toki tarvitaankin ilmastotalkoisiin. Kuitenkin ilmastonmuutos ratkaistaan pitkälle paikallistasolla. Kaikki päästöt syntyvät jossakin kunnassa. Kunnat päättävät siitä, mitä kaavoitetaan ja minne. Rakennetaanko asuntoja ja työpaikkoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen? Vai autoriippuvaista hajarakennetta ja marketteja keskelle peltoa? Kuntien käsissä on pitkälle se, tuotetaanko kaukolämpö öljyllä vai kenties metsähakkeella. Kunnista myös riippuu osittain se, kulkeeko bussi riittävän läheltä, usein ja nopeasti.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit