Tampereen vihreiden vaalilehti: Ilmastonmuutos ratkaistaan kunnissa

Helposti ajatellaan, että ilmastonmuutos ratkaistaan kansainvälisissä neuvotteluissa, EU:ssa tai hallitusten kabineteissa. Kaikkia näitä toki tarvitaankin ilmastotalkoisiin. Kuitenkin ilmastonmuutos ratkaistaan pitkälle paikallistasolla.

Kaikki päästöt syntyvät jossakin kunnassa. Kunnat päättävät siitä, mitä kaavoitetaan ja minne. Rakennetaanko asuntoja ja työpaikkoja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen? Vai autoriippuvaista hajarakennetta ja marketteja keskelle peltoa?

Kuntien käsissä on pitkälle se, tuotetaanko kaukolämpö öljyllä vai kenties metsähakkeella. Kunnista myös riippuu osittain se, kulkeeko bussi riittävän läheltä, usein ja nopeasti.

Siksi kunnallisvaalit ovat ilmastovaalit.

Vihreiden tavoitteena on leikata Tampereen päästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä. Samassa ajassa uusiutuvan energian osuus on nostettava 30 prosenttiin. Rakentamisen pitää olla vähintään energiaa säästeliäästi käyttävää matalaenergiatasoa.

Liikenteessä bussien vuoroja on lisättävä, lippujen hinnat pidettävä kohtuullisina ja yhteyksiä nopeutettava. Lähijunayhteydet ja raitiotie on saatava ripeästi käyttöön. Pyörätieverkosto on tuplattava ja Hämeenkatu varattava joukko- ja kevyelle liikenteelle.

Oras Tynkkynen
orastynkkynen.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *