Energiaveropaketin turvattava ympäristöhyödyt

Maakaasuyritys Gasumin konsulttiyhtiö Pöyryltä tilaaman selvityksen mukaan hallituksen esitys maakaasun veron korottamisesta muuttaisi voimaloiden polttoaineiden ajojärjestystä niin, että maakaasun sijaan yhä useammin valittaisiin enemmän päästöjä tuottava kivihiili tai turve. Selvityksen mukaan tämä voisi lisätä maakaasua käyttävien pääkaupunkiseudun ja Tampereen energiantuotannon päästöjä merkittävästi. – Pöyryn selvityksen tulokset poikkeavat vahvasti siitä, mihin VTT:n valtiovarainministeriölle tekemät laskelmat viittaavat. Tulosten erilaisuuden syyt on selvitettävä pikaisesti, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo. – Hallituksen energiaveropaketin tehtävä

Vihreä blogi: Vapaa tieto – demokratian edellytys

Toimiva demokratia on muutakin kuin vapaita vaaleja. Punnittu päätöksenteko ja päätösten valvonta edellyttävät riippumatonta asiantuntemusta ja haukansilmäisiä joukkoviestimiä. Viime aikoina Suomessa on esitetty huolia molempien toteutumisesta. VTT:n tutkija Jari Ihonen joutui kesällä työnantajansa puhutteluun, koska oli vastannut eduskunnan henkilökohtaiseen kutsuun tulla kuultavaksi asiantuntijana. Valiokunnassa Ihonen korosti puhuvansa henkilökohtaisessa ominaisuudessaan ja pohdiskeli tutkijamaiseen tapaan energiaratkaisujen vaikutuksia ottamatta voimakasta kantaa. Kiistan voisi ehkä sivuuttaa olankohautuksella, jos se olisi säännön vahvistava poikkeus. Poikkeuksellisinta

Aiheet
Uusimmat artikkelit