Energiaveropaketin turvattava ympäristöhyödyt

Maakaasuyritys Gasumin konsulttiyhtiö Pöyryltä tilaaman selvityksen mukaan hallituksen esitys maakaasun veron korottamisesta muuttaisi voimaloiden polttoaineiden ajojärjestystä niin, että maakaasun sijaan yhä useammin valittaisiin enemmän päästöjä tuottava kivihiili tai turve. Selvityksen mukaan tämä voisi lisätä maakaasua käyttävien pääkaupunkiseudun ja Tampereen energiantuotannon päästöjä merkittävästi.

– Pöyryn selvityksen tulokset poikkeavat vahvasti siitä, mihin VTT:n valtiovarainministeriölle tekemät laskelmat viittaavat. Tulosten erilaisuuden syyt on selvitettävä pikaisesti, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo.

– Hallituksen energiaveropaketin tehtävä on yhtä aikaa paikata valtiontalouden vajetta ja ohjata vähentämään ympäristökuormitusta. Jos nykyesitys ei näytä kaikilta osin johtavan jälkimmäiseen tavoitteeseen, Vihreiden kanta on, että esitystä on syytä vielä muokata, Tynkkynen toteaa.

Vihreät on esittänyt yhtenä vaihtoehtona mallia, jossa maakaasun veroa korotettaisiin hieman maltillisemmin ja kivihiilen ja turpeen erotusta kiristettäisiin vastaavasti enemmän. Käytännössä maakaasua voitaisiin suosia esimerkiksi lisäämällä hiilidioksidiveron osuutta ja laskemalla energiasisältöveron osuutta. Näin päästäisiin valtiontalouden kannalta yhtä hyvään lopputulokseen, mutta vältettäisiin riski maakaasun korvaamisesta enemmän päästöjä tuottavilla polttoaineilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *