Helsinki Times: We are our own worst enemy

I recently wrote a book, The Little Guide to Saving the Planet (or Pieni maailmanpelastusopas in Finnish). I looked at 10 of the world’s biggest problems and suggested 10 effective and proven solutions. Working on the manuscript buried me neck-deep in a pile of reports and research articles. I soon noticed how unique Finland is in many ways. This small and slightly weird nation stands out in study after another.

Eduskunnan hankkeelle kansainvälistä tunnustusta

Tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamistyölle 2013 NDI Democracy Award Yhdysvaltalainen National Democratic Institute (NDI) on myöntänyt Suomessa tehdystä joukkoistamistyöstä 2013 NDI Democracy Award -tunnustuksen. Palkinto liittyy eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan hankkeeseen, jolla on kokeiltu joukkoistamista demokratian apuvälineenä. Joukkoistamisella (crowdsourcing) tarkoitetaan ihmisten osaamisen hyödyntämistä rajattuihin hankkeisiin verkon välityksellä. Kansainvälisiä kokemuksia on koottu Berkeleyn yliopiston tutkijan Tanja Aitamurron tulevaisuusvaliokunnalle kirjoittamaan raporttiin Joukkoistaminen demokratiassa. Tulevaisuusvaliokunta järjesti kuluneena vuonna ympäristöministeriön kanssa pilottihankkeen, jossa kokeiltiin joukkoistamista. Koehankkeessa kansalaisilta kysyttiin näkemyksiä

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit