Eduskunnan hankkeelle kansainvälistä tunnustusta

Tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamistyölle 2013 NDI Democracy
Award

Yhdysvaltalainen National Democratic Institute (NDI) on myöntänyt Suomessa tehdystä joukkoistamistyöstä 2013 NDI Democracy Award -tunnustuksen. Palkinto liittyy eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan hankkeeseen, jolla on kokeiltu joukkoistamista demokratian apuvälineenä.

Joukkoistamisella (crowdsourcing) tarkoitetaan ihmisten osaamisen hyödyntämistä rajattuihin hankkeisiin verkon välityksellä. Kansainvälisiä kokemuksia on koottu Berkeleyn yliopiston tutkijan Tanja Aitamurron tulevaisuusvaliokunnalle kirjoittamaan raporttiin Joukkoistaminen demokratiassa.

Tulevaisuusvaliokunta järjesti kuluneena vuonna ympäristöministeriön kanssa pilottihankkeen, jossa kokeiltiin joukkoistamista. Koehankkeessa kansalaisilta kysyttiin näkemyksiä ja kehittämisideoita maastoliikennelain luonnoksesta. Tämä oli tiettävästi kansainvälisestikin ensimmäinen kerta, kun hallituksen esitysluonnos avattiin kommentoitavaksi verkossa ennen valtioneuvoston lopullista käsittelyä.

Pilotti herätti huomiota mediassa ja sai liikkeelle melko ison joukon ihmisiä. Yhteensä runsaat 700 osallistujaa esitti yli 500 ideaa ja 4 000 kommenttia.

Hankkeen ensimmäisellä kierroksella kysyttiin yleensä ehdotuksia lakiesityksen keskeisistä aiheista, toisella kierroksella jalostettiin saatuja ajatuksia. Kolmannella kierroksella kansalaiset ja ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat joukkoistamalla kehitettyjä ideoita. Seuraavaksi ympäristöministeriö jatkaa lainvalmistelua.

National Democratic Institute myönsi 2013 NDI Democracy Award -tunnustukset ihmisille ja järjestöille, jotka ovat osoittaneet pitkäjänteistä sitoutumista demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Tunnustuksen myöntämisperusteissa kiitetään teknologian hyödyntämistä kansalaisten innostamisessa osallistumaan päätöksentekoon asioissa, jotka perinteisesti on rajattu vain poliitikoille ja virkahenkilöille.

Tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamishankkeen vetäjä, varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen oli yksi tunnustuksen saajista. Tunnustukset myönnettiin Washingtonissa tilaisuudessa, jossa puhuivat mm. Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves, Twitterin perustaja Jack Dorsey ja Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Madeleine Albright.

Lisätietoja

  • tunnustuksen myöntämisperusteet: http://bit.ly/lp7fgt tulevaisuusvaliokunnan raportti Joukkoistaminen demokratiassa: http://bit.ly/1iQqMqs
  • koehanke maastoliikennelaista: www.maastoliikennelaki.fi
  • tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, 050 512 1584
  • tutkija Tanja Aitamurto, etunimi.sukunimi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *