Selvityshenkilöt arvioimaan ilmastopolitiikan toteuttamista aluepoliittisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla

Tiedote 172/2008 Valtioneuvoston kanslia asetti maanantaina 9. kesäkuuta johtaja Jaakko Kianderin ja tutkimusjohtaja Raija Volkin selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa ilmastopolitiikkaa aluepoliittisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla. Selvitystehtävät liittyvät hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmisteluun. Selonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja esittää toimenpide-ehdotuksia. Selonteko annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009. Kianderin ja Volkin tehtävänä on tuottaa tulevaisuusselontekoa varten ehdotuksia keinoista, joilla ilmastopolitiikkaa voidaan toteuttaa mahdollisimman reilulla tavalla. Kianderin tehtävänä on tarkastella ilmastopolitiikan toteuttamista

Ilmastohaasteeseen vastaaminen edellyttää ilmastopolitiikan vahvistamista ja valtavirtaistamista koko hallinnossa

Tiedote 171/2008 Tiukkenevat päästövelvoitteet edellyttävät maanantaina 9. kesäkuuta julkistetun selvityksen mukaan ilmastopoliittisen ohjauksen vahvistamista kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla. Valtioneuvoston kanslian Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) tilaamassa selvityksessä tunnistetaan keskeisiä ilmastopolitiikan valtavirtaistamisen haasteita ja esitetään tekijöiden näkemyksiä niihin vastaamiseksi. Ilmastopolitiikan valtavirtaistamisella pyritään siihen, että ilmastonsuojelu otetaan huomioon myös niillä aloilla, joiden päätehtävät eivät liity ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Valtavirtaistamisen ohella tulee huolehtia siitä, että politiikan eri lohkoilta annetaan nykyistä johdonmukaisempia viestejä

Aiheet
Uusimmat artikkelit