Selvityshenkilöt arvioimaan ilmastopolitiikan toteuttamista aluepoliittisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla

Tiedote 172/2008

Valtioneuvoston kanslia asetti maanantaina 9. kesäkuuta johtaja Jaakko Kianderin ja tutkimusjohtaja Raija Volkin selvittämään mahdollisuuksia toteuttaa ilmastopolitiikkaa aluepoliittisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla.

Selvitystehtävät liittyvät hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmisteluun. Selonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja esittää toimenpide-ehdotuksia. Selonteko annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009.

Kianderin ja Volkin tehtävänä on tuottaa tulevaisuusselontekoa varten ehdotuksia keinoista, joilla ilmastopolitiikkaa voidaan toteuttaa mahdollisimman reilulla tavalla. Kianderin tehtävänä on tarkastella ilmastopolitiikan toteuttamista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja Volkin aluepolitiikan näkökulmasta. Selvitystyössä tulee arvioida mahdollisuuksia soveltaa ohjauskeinoja niin, että ilmastonsuojelun alueelliset ja sosiaaliset hyödyt voitaisiin maksimoida ja haitat minimoida.

Selvityshenkilöiden toimikausi on 9.6.2008-15.10.2008.

Lisätietoja: valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, johtaja Jaakko Kiander, p. (09) 2535 7340 ja tutkimusjohtaja Raija Volk, p. 040 590 3430

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *