VNK:n tiedote: Ilmastolain säätämiselle Suomessa ei ylitsepääsemättömiä esteitä

Valtioneuvoston viestintäyksikkö Tiedote 243/2008 Valtioneuvoston kanslia julkisti maanantaina 1. syyskuuta Ison-Britannian ilmastolakia kartoittavan selvityksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Selvitys esittelee Ison-Britannian ilmastolakiehdotuksen ja esittää alustavan arvion sen soveltuvuudesta Suomen oikeusjärjestelmään. Selvitys arvioi, että ilmastolain säätämiselle ei Suomen oloihin sovelletussa muodossa ole ylitsepääsemättömiä esteitä. Ison-Britannian ilmastolakiehdotuksella haetaan ilmastopolitiikassa vaalikausien yli ulottuvaa pitkäjänteisyyttä. Lakiehdotuksessa asetetaan pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2050, johon mennessä Ison-Britannian nettopäästöjen tulisi vähentyä 60 %. Lisäksi ilmastolakiehdotuksessa on

Luonnonsuojelija: Hallituksen ympäristöpolitiikan arvio vaillinainen

SLL:n toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen antoi sinivihreän hallituksen ensimmäiselle vuodelle tylyn arvosanan (Luonnonsuojelija 2/2008). Vaikka osaa kritiikistä voidaan pitää perusteltuna, sai kirjoituksen perusteella hallituksen ympäristöpolitiikasta vaillinaisen ja osittain virheellisen kuvan. Yrjö-Koskinen pisti koko hallituksen piikkiin yksittäisten hallituspuolueiden tai jopa ministereiden puheita. Hallituksen linja on kuitenkin se, mitä yhdessä sovitaan. Hallituksen linjaan ei kuulu sen paremmin Vuotoksen rakentaminen kuin esimerkiksi ympäristöministeriön lakkauttaminenkaan. Kritiikin näitä koskevista kestämättömistä ja vastuuttomista puheista voi lähettää osoitteeseen,

Aiheet
Uusimmat artikkelit