Luonnonsuojelija: Hallituksen ympäristöpolitiikan arvio vaillinainen

SLL:n toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen antoi sinivihreän hallituksen ensimmäiselle vuodelle tylyn arvosanan (Luonnonsuojelija 2/2008). Vaikka osaa kritiikistä voidaan pitää perusteltuna, sai kirjoituksen perusteella hallituksen ympäristöpolitiikasta vaillinaisen ja osittain virheellisen kuvan.

Yrjö-Koskinen pisti koko hallituksen piikkiin yksittäisten hallituspuolueiden tai jopa ministereiden puheita. Hallituksen linja on kuitenkin se, mitä yhdessä sovitaan.

Hallituksen linjaan ei kuulu sen paremmin Vuotoksen rakentaminen kuin esimerkiksi ympäristöministeriön lakkauttaminenkaan. Kritiikin näitä koskevista kestämättömistä ja vastuuttomista puheista voi lähettää osoitteeseen, joka Yrjö-Koskisellakin on hyvin tiedossa.

Ensimmäinen vuosi on vielä melko lyhyt aika vetää johtopäätöksiä saatikka jaella tuomioita. Hallitus käsittelee parhaillaan ilmasto- ja energiastrategiaa, joka tulee linjaamaan toimenpiteitä mm. energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä. Samoin johdollani valmisteltava ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko valmistuu vasta myöhemmin hallituskaudella.

Yrjö-Koskinen tyrmää hätiköiden auto- ja ajoneuvoverouudistuksen sillä perusteella, että se lisäisi ajoneuvojen kokonaispäästöjä. Alkuvuoden ennakkotietojen mukaan autoverouudistus on kuitenkin lisännyt autojen myyntiä pelättyä vähemmän ja alentanut uusien autojen keskipäästöjä oletettua enemmän.

Kun myös ajoneuvoveron porrastus tulee aikanaan voimaan, tehostuu ohjaava vaikutus entisestään. Verojen hyvä rakenne mahdollistaa myös ympäristöohjauksen vahvistamisen tulevaisuudessa.

Kaikkein vakavin puute oli kuitenkin se, että Yrjö-Koskinen luetteli vain hallituksen huonoina pitämiään linjauksia, mutta jätti tyystin mainitsematta hyvät. Jotta en veisi lehdestä kohtuuttomasti palstatilaa, käyn vain joitakin edistysaskeleita läpi luettelomaisesti.

Hallitus osoittaa ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen historiassa ratahankkeisiin enemmän rahaa kuin tiehankkeisiin. Suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen myönnetään uutta tukea, ja pääkaupunkiseudun ruuhkamaksuja selvitetään.

Energiaveroja kiristettiin vuoden alusta 300 miljoonalla eurolla. Ensimmäistä kertaa tavoitteeksi on asetettu energiankulutuksen kasvun taittaminen. Kauan kaivattuun tuuliatlakseen saatiin rahoitus.

Ministeri Vapaavuori on esittänyt uusien rakennusten energianormien tiukentamista puolella. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita uudistetaan mm. yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillitsemiseksi ja turpeenoton haittojen vähentämiseksi.

Valitettavasti joudun pitkälle yhtymään Yrjö-Koskisen Metso-ohjelmaa koskevaan kritiikkiin. Nyt tehdyt linjaukset eivät ole riittäviä. Toivonkin, että tulevien hallitusvuosien aikana luonnonsuojelussa voidaan vielä edetä.

Tasapuolisesti punnittuna hallituksen ympäristöpolitiikan arvosana on kuitenkin ratkaisevasti parempi kuin mitä Yrjö-Koskinen antoi ymmärtää.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen (vihr.)
valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *