Vihreät jättivät lakialoitteen energiayhtiöiden ansiottomista windfall-voitoista: Windfall-verosta helposti 300 miljoonan euron verotulot

tiedote 16.11.2005

– Tuotoilla voitaisiin laskea teollisuuden sähköveroa ja edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä

Vihreät jättivät tänään lakialoitteen energiayhtiöiden ansiottomien voittojen verottamisesta. Energiayhtiöt saavat vuosittain näitä ns. windfall-voittoja satoja miljoonia euroja.

Windfall-voitoilla tarkoitetaan energiayhtiöiden päästökaupan takia saamaa voittoa. Voitto kertyy siitä, että päästökauppa nostaa sähkön hintaa sähkömarkkinoilla, vaikka sähkön tuotantokustannukset eivät nouse vastaavasti.

EU:n päästökaupan kuuluukin kannustaa yrityksiä vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Vihreiden mielestä on kuitenkin väärin, että tavalliset kuluttajat ja sähköä käyttävät yritykset joutuvat maksamaan myös energiayhtiöiden ansiottomista voitoista. Windfall-voitto on käytännössä sähkön käyttäjien tukea energiayhtiöille sellaisista ydin- ja vesivoimaloista, jotka ovat maksaneet itsensä takaisin jo kauan sitten. Teollisuudessa laskun maksaa erityisesti ostosähkön varassa oleva metalliteollisuus, jolle sähkön hinta on tärkeä kilpailutekijä.

– On kohtuullista, että energiayhtiöiden ansioton voitto pyritään palauttamaan yhteiskunnan käyttöön. Maltillinenkin windfall-vero voisi tuottaa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Näillä tuloilla voitaisiin laskea teollisuuden sähköveroa ja rahoittaa päästöjen vähentämistä esimerkiksi edistämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, sanoo lakialoitteen laatimisesta vastannut kansanedustaja Oras Tynkkynen.

Vihreiden aloitteessa windfall-vero rajattaisiin koskemaan vain ennen päästökaupan varmistumista valmistuneita voimaloita. Myös uudet uusiutuvat energianlähteet jätettäisiin veron ulkopuolelle.

LISÄTIETOJA
Oras Tynkkynen