Aamulehti: Poltossa saadaan talteen jätteen energiasisältö

Matti Pirhosen mielipide jätteenpoltosta (AL 14.3.) oli otsikoitu Jätevoimala on valmistuessaan vanhanaikainen. Huoli on ennenaikainen.

Lukkoon ei ole vielä lyöty polttotekniikkaa, laitoksen mitoitusta tai sijaintia. Edes jätevoimalan rakentamisesta ei ole tehty lopullista päätöstä.

Juuri nyt on siis hyvä aika keskustella jätteen energiahyödyntämisen vahvuuksista ja heikkouksista sekä vaihtoehdoista.

Jätevoimalaan on tarjolla kaksi päätekniikkaa: arinapoltto ja kaasutus. Arinapolton vahvuus on se, että teknologia on luotettavaa ja käytännössä koeteltua. Kaasutuksella taas saadaan jätteistä irti enemmän energiaa ja erityisesti sähköä.

Yhdyskuntajätteen kaasuttamista energiantuotantoon ei ole tässä mittakaavassa käytössä vielä missään. Ensimmäinen laatuaan maailmassa tuskin siis olisi jo valmistuessaan vanhanaikainen.

Jätteen energiahyödyntämiseen liittyy pulmia, ja sitä on myös arvosteltu asiallisesti ja aiheellisesti. Jätevoimalaratkaisua arvioitaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että vaihtoehdot eivät nekään ole ongelmattomia.

Vaikka sekä jätteen synnyn ennaltaehkäisyssä että kierrätyksessä onnistuttaisiin Pirkanmaalla paremmin kuin vielä missään päin maailmassa, jäisi jäljelle silti vuosittain kymmeniä tuhansia tonneja yhdyskuntajätettä, jolle pitäisi tehdä jotain. Tälle jäämälle vaihtoehdot ovat käytännössä energiahyödyntäminen ja kaatopaikkasijoitus.

Sekä kaatopaikoilla että energiana hyödynnettäessä hukataan jätteiden raaka-aine. Poltossa saadaan kuitenkin talteen jätteen energiasisältö, minkä ansiosta fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttöä voidaan vähentää.

Jätevoimala leikkaa myös metaanipäästöjä, joita kaatopaikoilla syntyy biohajoavan jätteen mädäntyessä hapettomissa oloissa. Vaikka nykyään metaani pyritään saamaan talteen, osa siitä karkaa väistämättä lämmittämään ilmastoa.

Valitaan lopulta mikä ratkaisu tahansa, on jätehuollon muututtava nykyisestä olennaisesti. Jätteen määrää on vähennettävä, kierrätystä lisättävä ja päästöjä vähennettävä.

Nykyisen kaltainen valtavien jätemäärien kippaaminen kaatopaikoille ei joka tapauksessa voi enää jatkua.

Oras Tynkkynen
hallituksen puheenjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *