Kaleva: Kansa voisi äänestää ydinvoimasta

Kalevan pääkirjoitus 20.9. otti kantaa vihreiden aloitteeseen järjestää kansanäänestys ydinvoimasta luopumisesta. Sen mukaan edustuksellisen päätöksenteon tulee olla Suomessa pääsääntö. Pääkirjoituksen kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä, että vaaleilla valittujen edustajien pitää kyetä tekemään päätöksiä hankalistakin asioista ja kantamaan niistä vastuu. Kansanäänestyksiä ei tule järjestää pilipaliasioista.

Vaaraa äänestysten huolettomasta liikakäytöstä ei kuitenkaan näytä olevan. Koko itsenäisen Suomen historiassa kansa on suoraan päässyt ottamaan kantaa vasta kahdesti.

Perustuslain mukaan valta kuuluu kansalle. Kansanäänestykseen sopivat tulevaisuuden kannalta ratkaisevat asiat, joihin voi muodostaa selvän kannan. Ydinvoima on juuri tällainen.

Ydinvoiman kannattajat ja vastustajat ovat monesta asiasta eri linjoilla. Siitä olemme kuitenkin yhtä mieltä, että päätös ydinvoiman lisärakentamisesta on vaikutuksiltaan harvinaisen merkittävä. Voidaan aiheellisesti kysyä, kuinka monella muulla päätöksellä on yhtä mittavia vaikutuksia.

Samalla ydinvoiman lisärakentaminen on ainutlaatuisen kauaskantoinen päätös. Voimayhtiöt haluavat käyttää uusia ydinvoimaloita ainakin 60 vuotta eteenpäin. Siitä kestää vielä useita vuosikymmeniä, ennen kuin voimala on saatu purettua ja radioaktiivinen jäte haudattua – ja siitä kymmeniä tuhansia vuosia, ennen kuin jätteestä on tullut ympäristölle ja terveydelle harmitonta.

Ydinvoimaan liittyy merkittäviä riskejä. Normaalioloissa ydinvoimalat toimivat todennäköisesti turvallisesti, mutta kuinka hyvin ne kestävät poikkeukselliset luonnonmullistukset, tahallisen vahingoittamisen tai kriisiajat? Riskien arvioinnissa tarvitaan asiantuntijoiden osaamista, mutta lopulta kyseessä on arvovalinta: millaisen riskin olemme valmiit sietämään ydinvoiman väitettyjen hyötyjen takia.

Kansanäänestyksiä ydinvoimasta on järjestetty muun muassa Ruotsissa, Itävallassa, Sveitsissä ja Italiassa. Suomessa hallitusohjelma torppasi vihreiden aloitteesta ydinvoiman lisärakentamisen seuraaviksi neljäksi vuodeksi, mutta äänestyksessä otettaisiin kantaa pitkän aikavälin energiatulevaisuuteen.

Vihreiden mielestä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin tulee vahvistaa – on sitten kyse kaupunginosavaltuustoista, käyttäjädemokratiasta vanhainkodeissa tai kansanäänestyksistä. Suora demokratia ei ole uhka edustukselliselle demokratialle, vaan tärkeä täydennys.

Oras Tynkkynen
Vihreiden varapuheenjohtaja
kansanedustaja, Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *