Vihreä blogi: Perussuomalaiset kotimaista energiaa vastaan?

Perussuomalaisia on kritisoitu siitä, että puolueen kanta moniin kysymyksiin on epäselvä tai ristiriitainen. Katsotaanpa, miten puolue suhtautuu uusiutuvaan energiaan.

Ohjelmien ja ryhmäpuheenvuorojen perusteella puolue näyttää kannattavan vahvasti uusiutuvan energian lisäämistä. Esimerkiksi eduskuntavaaliohjelmassa 2007 todetaan:

”Osana monipuolista energiajärjestelmää tulisi uusiutuvien energialähteiden ja biopolttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa lisätä. Suomessa esimerkiksi — — metsähakkeen käyttö voitaisiin moninkertaistaa. Suurin osa tähteistä jää tällä hetkellä vähäisten valtion tukien vuoksi käyttämättä.”

Väistyvä hallitus esitteli Vihreiden tuella paketin, jolla uusiutuvien osuutta energiasta nostetaan kolmanneksella vuosikymmenen loppuun mennessä. Osana pakettia päätettiin ottaa käyttöön syöttötariffit tuulivoimalla, biokaasulla ja metsähakkeella tuotetun sähkön vauhdittamiseksi.

Vielä viime joulukuussa perussuomalaiset hyväksyivät hallituksen tariffiesityksen yksimielisesti niin mietinnön tehneessä talousvaliokunnassa kuin täysistunnossakin.

Perussuomalaiset eivät vain hyväksyneet tariffeja, vaan esittivät niiden laajentamista. Ryhmä kannatti tariffien ulottamista pienempiin biokaasuvoimaloihin.

Puolueen edustajat myös tukivat tuulivoiman korotetun tariffin pidentämistä. Kaikki nämä muutokset olisivat lisänneet tariffien kustannuksia valtiolle.

Perussuomalaisten mielestä uusiutuvia pitää siis lisätä, tarvitaan lisää valtion tukia ja syöttötariffeja pitää laajentaa. Voitettuaan vaalit puolue varmaankin ajaa näitä tavoitteita hallitusneuvotteluissa.

Tai sitten ei. Perussuomalaisten vastauksissa hallitustunnustelijalle todetaan: ”Nykyinen syöttötariffijärjestelmä asetetaan kriittiseen tarkasteluun ja tehdään perustellut karsinnat.”

Soinin mallin nimellä kulkevassa puolueen epävirallisessa ilmasto-ohjelmassa mennään vielä pitemmälle. Siinä esitetään syöttötariffipäätöksen perumista kokonaan.

Tarkkaa tariffeista leikattavaa summaa puolue ei vastauksissaan esitä. Leikkauslistan saldo on kuitenkin noin miljardi euroa vuodessa.

Tariffeihin on varattu tänä vuonna käytettäväksi enintään 55 ja vuosikymmenen puolivälissä 200 miljoonaa euroa. Jarruttamalla uusiutuvien edistämistä ei valtiontaloutta valitettavasti paikata.

Syöttötariffit ovat tehokas ja markkinaehtoinen tapa edistää kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Hinta veronmaksajille jää kohtuulliseksi suhteessa mittaviin hyötyihin: energiaturvallisuuden paranemiseen, päästöjen vähenemiseen, työpaikkojen luomiseen ja viennin kasvattamiseen.

Perussuomalaiset on esittänyt palaamista tariffeista investointitukiin. Puolue kuitenkin tarjoaa tariffeja valtiolle säästökohteena – esittämättä samalla vastaavia lisäyksiä investointitukiin. Joko siis uusiutuvien edistämistä hidastetaan leikkaamalla tariffeista tai samat rahat siirretään investointitukiin, jolloin säästöjä ei synny.

Investointituissa on myös yksi ongelma: ne eivät toimi. Kahdessa vuosikymmenessä investointitukien avulla Suomeen on saatu rakennettua tuulikapasiteettia 200 megawattia. Saman verran tariffeja käyttävässä Espanjassa on rakennettu kuukaudessa.

Perussuomalaiset on jo kääntänyt takkinsa ydinvoiman suhteen. Aiemmin puolue vastusti, nykyään puheenjohtajansa suulla kannattaa ydinvoiman lisärakentamista.

Siis lisää ulkomaiseen teknologiaan, työhön ja polttoaineeseen perustuvaa ydinvoimaa. Alas tehokas tapa edistää kotimaista, uusiutuvaa energiaa.

Tämäkö on perussuomalaisten linja?

One Response

  1. Kotimaista energiaa käyttämällä Suomella on huomattavat mahdollisuudet parantaa ympäristötasetta. Puuta kasvaa Suomessa 100 miljoonaa kuutiometriä, kun sen kertoo 1000 kWh:lla, kasvaa meillä 100 miljoonaa megawattituntia (http://www.metsateollisuus.fi/Infokortit/puuntuotannon_lisaaminen/Sivut/default.aspx) joka on moninkertainen määrä ydinvoimaloiden energiantuotantoon nähden. Metsäteollisuus tarvitsee siitä osan, mutta yhä vähenevältä selluteollisuudelta vapautuu kokoajan puuta jonka lisäksi puun hukkamateriaalin suhteellisen korkea osuus riittää mittavaan energiantuotantoon. Jo tuolla saataisiin energiantuotanto paljon ympäristöystävällisemmäksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *