10 keinolla hiili kuriin – ja kotimainen puu kunniaan

Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi tänään kymmenen toimenpiteen paketin, jolla kivihiilen käyttö energiantuotannossa saadaan ripeästi laskuun. Samalla luodaan Suomeen lisää työpaikkoja, parannetaan vaihtotasetta ja leikataan päästöjä.

– Kivihiilen käyttö on lisääntynyt viime aikoina huolestuttavasti. Vihreät haluaa nujertaa hiilen nousun parantamalla kotimaisen, uusiutuvan energian kilpailukykyä. Pitkällä aikavälillä hiilen käyttö pitää ajaa kokonaan alas, toteaa vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Hiilen paluuseen on monta syytä. Hiilen ja päästöoikeuden hinnat ovat laskeneet, mikä on parantanut runsaspäästöisen hiilen kilpailukykyä. Niukkuus vesisähköstä ja tuonnin vähentyminen ovat lisänneet lauhdesähkön tuotantoa Suomessa. Myös turpeenoton kannalta huonoilla säillä ja kotimaisilla vero- ja tukiratkaisuilla on ollut oma osuutensa.

– Vaikka hiilen käytön kasvu johtuu vain osin kansallisesta politiikasta, tilannetta pitää korjata välittömästi kansallisin päätöksin. Tärkeimpiä ovat muutokset veroihin ja tukiin, Tynkkynen arvioi.

Vihreät esittää energiaverotuksen painopisteen muuttamista niin, että runsaspäästöisiä polttoaineita verotetaan energiantuotannossa ankarammin ja vähäpäästöisiä vastaavasti höllemmin. Näin metsähakkeen kilpailukyky suhteessa kivihiileen paranee. Muutos voidaan toteuttaa kiristämättä yritysten ja kotitalouksien verotusta kokonaisuutena.

Nykyiset kannustimet turvaavat metsähakkeen kilpailukyvyn hyvin korkeilla mutta vaillinaisesti nykyisen kaltaisilla alhaisilla päästöoikeuksien hinnoilla. Hakkeen tukea on syytä korottaa maltillisesti silloin, kun päästöoikeuden hinta on alamaissa. Voimalaitoksia tulee myös tukea siirtymään kivihiilestä kotimaiseen metsäenergiaan.

Pitkällä aikavälillä kestävin keino taltuttaa kivihiilen nousu on vahvistaa EU:n päästökauppaa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi vetämällä pysyvästi päästöoikeuksia markkinoilta, asettamalla päästöille hintalattia tai perustamalla päästömarkkinoiden vakautta varjeleva ilmastopankki.

– Eduskunta ja hallitus ovat linjanneet aiemmin, että jos päätetyt veromuutokset uhkaavat johtaa päästöjen kasvuun, verotusta on syytä arvioida uudelleen. Välittömien korjaustoimien jälkeen hyvä paikka arviolle on hallituksen seuraavissa riihissä, Tynkkynen esittää.

Toimenpiteet edellyttävät pienehköjä lisäsatsauksia valtiolta. Niiden vastineeksi saadaan kuitenkin suuria hyötyjä työlle, taloudelle ja ympäristölle.

– Nujertamalla kivihiilen nousu päästöt laskevat, vaihtotase paranee ja tuontiriippuvuus vähenee. Metsäenergian tuotantoon syntyy työpaikkoja, ja verotulot kotimaisesta energiasta jäävät Suomeen. Uusiutuvan energian lisäys tukee myös suomalaisten teknologiayritysten ponnistamista vientimarkkinoille, Tynkkynen muistuttaa.


Taustamuistio
Tiedotustilaisuudessa näytetty esitys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *