eriarvoisuus ja köyhyys

10 ratkaisua eriarvoisuuteen ja köyhyyteen

Koko suomalainen yhteiskunta voittaa, jos kukaan ei tipahda kelkasta. Siksi päätöksillä pitää määrätietoisesti torjua hyvinvointierojen kasvua ja köyhyyttä.

1) Ennaltaehkäisy ensin
Ongelmien ennaltaehkäisy on paljon helpompaa ja halvempaa kuin niiden korjaaminen jälkeenpäin. Ennaltaehkäisy pitää ottaa kaiken politiikan kärkeen, on sitten kyse maksuttomasta ehkäisystä nuorille tai kävelyyn ja pyöräilyyn kannustavasta liikennepolitiikasta.

2) Sosiaaliturvan uudistus perustuloksi
Perusturvaa pitää uudistaa aukkojen paikkaamiseksi ja työhön kannustamiseksi. Uuden hallituksen pitää toteuttaa laajennettu perustulokokeilu, jonka perusteella voidaan rakentaa seuraavalla kaudella Suomen oloihin sopiva perustulomalli.

3) Parannus perusturvaan
Perusturvaa pitää parantaa jo isoa remonttia odotellessa. Hyvä askel perustulon suuntaan on yhdistää vähimmäisetuudet yhdeksi perusturvaksi ja korottaa sitä 50 eurolla.

4) Oikeus sosiaaliseen luototukseen kaikille
Osa pienituloisista hakee helpotusta taloustilanteeseen pikavipeistä, mikä uhkaa johtaa ylivelkaantumiseen. Jotkin kunnat tarjoavat jo sosiaalista luototusta, mutta oikeus siihen pitää turvata koko maassa.

5) Sote-uudistus maaliin
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tarve ei ole kadonnut mihinkään. Sen voi toteuttaa keskittymällä perusasioihin: sosiaali- ja terveyspalveluiden kytkemiseen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nivomiseen yhteen sekä leveämpiin hartioihin palveluiden järjestämisessä.

6) Terveyskeskusmaksut pois
Terveyskeskusmaksut pahentavat pienituloisimpien toimeentulo-ongelmia ja voivat lykätä hoitoon hakeutumista. Tasa-arvoisempaa on luopua maksuista ja rahoittaa palvelut verovaroin.

7) Mielenterveyspalveluihin terapiatakuu
Avun saaminen mielenterveysongelmiin on usein liian vaikeaa – ja liian moni jää ilman tukea. Terapiatakuulla ihmisille taataan tarpeen vaatiessa oikeus terapiaan perusterveydenhuollossa.

8) Omaishoidon tuki kuntoon
Omaishoitajat tekevät arvokasta ja raskasta työtä vaatimattomalla korvauksella. Omaishoitajien tukeminen paremmin auttaa heitä jaksamaan, mikä voi säästää myös yhteiskunnan kuluja.

9) Lisää hoitajia ikäihmisille
Ikäihmisten hoidon puutteet ovat valjenneet viimeistään viime aikoina. Hoitajia tarvitaan lisää, minkä varmistamiseksi mitoitus kannattaa kirjata lakiin.

10) Vanhempainvapaata 6 kk + 6 kk + 6 kk
Vanhempainvapaat jakautuvat Suomessa hyvin epätasaisesti. Naisten asemaa työmarkkinoilla ja miesten asemaa perheissä auttaa, jos kuusi kuukautta kohdennetaan yhdelle vanhemmalle ja toiset kuusi kuukautta toiselle ja kolmannen kuusi kuukautta vanhemmat voivat jakaa keskenään

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *