10 ratkaisua syrjäytymiseen ja koulutuksen ahdinkoon

Tasokas koulutus ja korkea osaaminen ovat Suomen valtteja. Nyt tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus ja lisäsatsauksia kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja tutkimukseen.

1) Leikkausten sijaan lisäsatsauksia
Pitkään jatkuneet koulutusleikkaukset uhkaavat rapauttaa osaamista. Seuraavan hallituksen pitää lisätä koulutuksen rahoitusta kauttaaltaan.

2) Kaikille lapsille oikeus päivähoitoon
Rajoitukset päivähoito-oikeuteen ovat ongelmallisia erityisesti vaikeuksien kanssa kamppaileville perheille. Oikeus päivähoitoon pitää palauttaa kaikille lapsille.

3) Oikeasti maksuton lukio ja ammatillinen koulutus
Kirjat ja muut tarvikkeet tulevat toisen asteen opiskelijoille kalliiksi, mikä hankaloittaa köyhistä perheistä ponnistavien nuorten opintoja. Maksuton koulutus pitää turvata myös toisella asteella.

4) Ammatillisen koulutuksen lähiopetus kuntoon
Viime vuosien koulutusleikkaukset ovat iskeneet erityisen rajusti ammatilliseen koulutukseen, minkä takia opiskelijoille ei voida taata riittävää lähiopetusta. Tilanne pitää korjata kiireellisesti.

5) Lisätukea apua tarvitseville
Oppimistulokset ovat edelleen keskimäärin hyviä, mutta keskiarvot kätkevät taakseen isoja eroja ihmisryhmien ja koulujen välillä. Tukea pitää kohdentaa erityistä apua tarvitseville koululaisille ja kouluille.

6) Lisärahoitusta korkeakouluille, tieteeseen ja tutkimukseen
Leikkauksista ovat kärsineet myös korkeakoulut ja tutkimus. Lisärahoituksen myöntämisen ohella poliitikkojen pitää palauttaa asiantuntijatiedon kunnioitus päätöksenteon pohjalle.

7) Elinikäinen oppiminen oppilaitoksiin
Muuttuva maailma edellyttää myös osaamisen päivittämistä, mutta koulujärjestelmämme vastaa tarpeeseen vielä puutteellisesti. Kokonaisten tutkintojen ohella pitää olla helpompi suorittaa töiden ohella opintoja myös pienempinä kokonaisuuksina ja useista eri lähteistä yhdistellen.

8) Jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus harrastukseen
Köyhissä perheissä lapsilla ja nuorilla ei ole välttämättä varaa harrastaa. Jokaiselle pitää turvata oikeus vähintään yhteen harrastukseen yhteiskunnan tukemana.

9) Enemmän oppisopimuskoulutusta vaihtoehtona
Aivan liian pieneen osaan jäänyt oppisopimuskoulutus olisi hyvä vaihtoehto erityisesti ihmisille, jotka oppivat parhaiten tekemällä. Koulutuksen ehtoja tulee parantaa niin, että se olisi selvästi nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto sekä opiskelijoille että työpaikoille.

10) Puhtia nuorisotakuun toteutukseen
Vaillinaisesti toteutuneen nuorisotakuun pitäisi taata, että yksikään nuori ei jää tyhjän päälle. Takuu on aika toteuttaa kunnolla niin, että jokainen nuori löytää jonkin jatkopaikan koulun päätyttyä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *