Valtuustokysely seksuaalisten vähemmistöjen asemasta

Seksuaaliset vähemmistöt ovat melko näkymättömiä, vaikka niihin kuuluvia ihmisiä on maassamme suunnilleen yhtä paljon kuin suomenruotsalaisia. Kansalaisten yhdenvertaisuus – seksuaalisesta suuntautumisesta ja vastaavista tekijöistä riippumatta – on yleisesti tunnustettu kantavaksi periaatteeksi perustuslakia myöten. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva parisuhdelaki vahvistaisi vähemmistöjen asemaa edelleen. Käytännössä seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat kuitenkin yhä kamppailemaan ennakkoluulojen ja suoranaisen syrjinnän kanssa. Tämä aiheuttaa mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä, pahimmillaan jopa itsemurhia. Ennakkoluulot luovat ilmapiirin, joka ruokkii vähemmistöihin

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit