Valtuustoaloite Reilun kaupan edistämisestä

Suomessa juodaan päivittäin yli 20 miljoonaa kupillista kahvia. Kahvinjuonnillamme on vaikutusta noin miljoonan kehitysmaiden ihmisen elämään. Materiaalikeskuksen arvion mukaan Tampereen kaupunki käyttää kahvia runsaat 14 tonnia vuodessa. Kahvi on maailmankaupan toiseksi vaihdetuin tuote heti öljyn jälkeen. Kahvin hinnan romahdus on pahentanut monien kehitysmaiden sosiaalisia ongelmia. Maailmanpankin mukaan pelkästään Keski-Amerikassa on kahvintuotannosta hävinnyt muutamassa vuodessa noin 600 000 työpaikkaa. Perinteisessä kahvinviljelyssä myös käytetään lapsi- ja orjatyövoimaa. Reilu kauppa takaa viljelijöille työstä

Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Corporation) rahoituskriteerit

Eduskunnan puhemiehelle Maailmanpankki on maailman suurin monenkeskinen valtioiden omistama rahoituslaitos. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation, IFC) on Maailmanpankkiryhmän osa, jonka tehtävänä on rahoittaa yksityissektorin hankkeita kehitysmaissa. Suomi on sekä Maailmanpankin että IFC:n jäsen. IFC:n rahoitus pyrkii tukemaan kestäviä yksityisen sektorin investointeja kehitysmaissa, vähentämään köyhyyttä ja parantamaan ihmisten elintasoa. Näihin tavoitteisiin päästäkseen IFC käyttää yksilöityjä kriteerejä ja ehtoja rahoitettaville hankkeille rahoituksesta päättäessään (nykyiset safeguard policies, operational policies). Merkittävistä yksityisen sektorin rahoituslaitoksista

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit