Asiantuntijablogi

Pääministeri Vanhanen nimitti minut 24.5. valtioneuvoston kansliaan ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi. Tiedotteen valinnasta voi lukea täällä. Nimityskirjeessä tehtävikseni määritettiin ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmistelu, osallistuminen ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän kokouksiin sekä ilmastopolitiikan koordinointi. Pesti kattaa koko vaalikauden. Isoin savotta on tulevaisuusselonteosta vastaaminen. Aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta alustavasti on puhuttu, että selonteko voitaisiin antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2008 tai alkuvuodesta 2009. Tulevaisuusselonteon on tarkoitus nivoutua likeisesti samaan aikaan valmisteltavaan ilmasto- ja

Aamulehti: Ilmastonsuojeluun ryhdytään tosissaan

Boris Winterhalter kritisoi (IS 29.5.) nimitystäni ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi. Hän ihmetteli mm. sitä, että tehtävään valittiin henkilö, jolla ei ole luonnontieteellistä koulutusta. Kirjoituksesta ei käynyt ilmi, miksi poliittiseksi asiantuntijaksi pitäisi valita luonnontieteilijä. Eihän Ilmatieteen laitoksen professoreiksikaan valita politiikan asiantuntijoita. Winterhalter kuuluu maamme harvalukuisiin ja päivä päivältä hupeneviin ihmisiin, jotka kiistävät ilmastotieteen tuloksia ja vähättelevät ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vakavuutta. Tästä näkökulmasta voi toki vaikuttaa huolestuttavalta, että ensimmäistä kertaa valtioneuvoston kansliaan nimitetään ilmastopoliittinen

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit