Lemminkäinen: Ilmastonsuojelu on aikahaaste

Politiikkaa kritisoidaan usein lyhytjänteisyydestä – ja ihan syystä. Päätöksenteossa normaalikautena voidaan pitää budjettivuotta tai vaalikautta eli tyypillisesti yhdestä neljään vuotta. Ilmastonmuutoksen torjuminen pakottaa kuitenkin miettimään politiikan tekemisen aikajänteitä uusiksi. Päätöksenteossa on kyettävä tarkastelemaan tulevaisuutta eteenpäin vuosikymmeniä, jopa sata vuotta. Ratkaiseva haaste on välttää hiililukkiutuma (carbon lock-in) eli kehityspolku, joka sitoo korkeaan päästötasoon pitkälle tulevaisuuteen. Jos nyt tehtävissä päätöksissä ei oteta huomioon tarvetta vuosikymmenien päästä, saatetaan päätyä kalliisiin virheratkaisuihin. Missään tämä

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit