Kehitys-Utveckling: Luottamuspula

Kuukaudet ennen Kööpenhaminan kokousta testaavat maiden johtajien kyvyn ylittää menneisyyden juoksuhaudat, kirjoittaa ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen. ILMASTONEUVOTTELUISSA kiistellään päästötavoitteista, teknologiasta, rahoituksesta ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Pohjimmiltaan neuvotteluissa on kuitenkin kyse luottamuksesta – tai sen puutteesta. Toisin kuin vielä usein kuvitellaan, teknologia ei ole ylitsepääsemätön este ilmastonmuutoksen torjumiselle. Valtaosa ratkaisuista, joita tarvitaan päästöjen radikaaliin leikkaamiseen, on jo nyt markkinoilla tai testattavana. Toki teknologiaa kehittämällä tehokkuutta saadaan edelleen parannettua ja kustannuksia leikattua. Mitään

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit